W sierpniu Natura się zazielenia!

Natura – nazwa zobowiązuje, dlatego nasze drogerie rozwijają się w duchu eko. Z okazji 25-lecia drogerii Natura, wszyscy Klubowicze, którym leży na sercu dobro naszej planety i którzy chcą zrobić coś dobrego dla środowiska, przez cały sierpień mogą przyłączyć się do akcji #zazieleniamysię.

Aby wziąć w niej udział, wystarczy w dniach 1-31 sierpnia 2022 r. zrobić zakupy w drogerii Natura lub na www.drogerienatura.pl za minimum 125 zł, wejść na stronę Klubu Natura (www.klubnatura.pl), zalogować się (lub zarejestrować – w przypadku braku konta), a następnie wypełnić formularz zgłoszeniowy i podać numer paragonu.

My zajmiemy się resztą i we współpracy z Posadzimy.pl zadbamy o zasadzenie.

W podziękowaniu za udział w akcji, każdy Klubowicz otrzyma imienny certyfikat, informację o lokalizacji posadzonego drzewa, a także potwierdzenie z nadleśnictwa o legalności zasadzenia.

Aby wziąć udział w akcji sadzenia drzew:
1. Zaloguj się: Logowanie
2. Jeśli nie masz danych do logowania, zarejestruj się: Rejestracja
3. Wypełnij formularz dostępny tutaj, po zalogowaniu: Formularz

To nie wszystko.

Posadź drzewo” – to nowa kategoria w katalogu nagród Klubu Natura. Wystarczy 1500 punktów, aby zakupić sadzonkę. Jej przygotowaniem i zasadzeniem w odpowiednim miejscu zajmą się specjaliści z Posadzimy.pl. Analogicznie, jak w przypadku zakupów, każdy Klubowicz, który włączy się do akcji, otrzyma certyfikat.

Dodatkowo w ramach akcji #zazieleniamysię w drogeriach Natura staną żywe rośliny, które od wejścia będą zapraszać do środka. Chcemy stopniowo zazieleniać wszystkie nasze drogerie, a także tereny w różnych częściach Polski.

Serdecznie zapraszamy do udziału w akcji i wspólnego zazieleniania naszej planety! Warto, bo rola drzew w światowym ekosystemie jest nie do przecenienia. Drzewa produkują niezbędny do życia tlen, pomagają utrzymać odpowiednią wilgotność powietrza, stabilizują klimat, łagodzą efekt cieplarniany, stanowią barierę przed zanieczyszczeniami. Są miejscem życia wielu gatunków zwierząt, a produkowane przez nie substancje organiczne stanowią ważne źródło pożywienia.


10 złotych zasad sadzenia drzew, które według naukowców muszą być priorytetem dla nas wszystkich w tej dekadzie (źródło).
  1. Najpierw chroń istniejące lasy

Zawsze preferowane jest utrzymywanie lasów w ich pierwotnym stanie; nieuszkodzone stare lasy lepiej wchłaniają dwutlenek węgla i są bardziej odporne na pożary, burze i susze. „Ilekroć istnieje wybór, podkreślamy, że zatrzymanie wylesiania i ochrona pozostałych lasów muszą być priorytetem” – powiedział prof. Alexandre Antonelli, dyrektor ds. nauki w RGB Kew.

  1. Zaangażuj lokalną ludność w projekty sadzenia drzew

Badania pokazują, że zaangażowanie lokalnych społeczności jest kluczem do sukcesu projektów sadzenia drzew. Często to lokalni mieszkańcy mogą najwięcej zyskać na przyszłej pielęgnacji lasu.

  1. Maksymalizuj odbudowę bioróżnorodności, aby osiągnąć wiele celów

Ponowne zalesianie powinno mieć kilka celów, w tym ochronę przed zmianami klimatycznymi, poprawę ochrony oraz zapewnienie korzyści gospodarczych i kulturowych.

  1. Wybierz odpowiedni obszar do ponownego zalesienia

Sadź drzewa na obszarach, które były historycznie zalesione, ale uległy degradacji, zamiast wykorzystywać inne siedliska przyrodnicze, takie jak łąki lub tereny podmokłe.

  1. W miarę możliwości wykorzystuj naturalny odrost lasu

Pozwolenie na naturalny odrost drzew może być tańsze i wydajniejsze niż sadzenie drzew.

  1. Wybierz odpowiednie gatunki drzew, które mogą zmaksymalizować bioróżnorodność

Tam, gdzie potrzebne jest sadzenie drzew, kluczowe znaczenie ma wybór odpowiednich drzew. Naukowcy zalecają mieszanie gatunków drzew naturalnie występujących w okolicy, w tym kilka rzadkich gatunków i drzew o znaczeniu gospodarczym, ale unikanie drzew, które mogą stać się inwazyjne.

  1. Upewnij się, że drzewa są odporne na dostosowanie się do zmieniającego się klimatu

Używaj nasion drzew, które są odpowiednie dla lokalnego klimatu i tego, jak może się to zmienić w przyszłości.

  1. Planuj naprzód

Zaplanuj, jak pozyskiwać nasiona lub drzewa, współpracując z miejscową ludnością.

  1. Ucz się przez działanie

Połącz wiedzę naukową z wiedzą lokalną. Najlepiej byłoby, gdyby próby na małą skalę odbyły się przed zasadzeniem dużej liczby drzew.

  1. Niech to się opłaci

Trwałość ponownego sadzenia drzew zależy od źródła dochodu wszystkich zainteresowanych stron, w tym najbiedniejszych.