REGULAMIN

ÔÇ×Programu jubileuszowego 25 lat drogerii NaturaÔÇŁ

┬ž1.

Postanowienia og├│lne.

 1. Organizatorem ÔÇ×Programu jubileuszowego 25 lat drogerii NaturaÔÇŁ, zwanego dalej ÔÇ×ProgramemÔÇŁ, jest NATURA Sp├│┼éka z ograniczon─ů odpowiedzialno┼Ťci─ů z siedzib─ů w ┼üodzi, ul. Pojezierska 90A, 91-341 ┼ü├│d┼║, wpisana do Rejestru Przedsi─Öbiorc├│w Krajowego Rejestru S─ůdowego prowadzonego przez S─ůd Rejonowy dla ┼üodzi-┼Ür├│dmie┼Ťcia w ┼üodzi, XX Wydzia┼é Gospodarczy Krajowego Rejestru S─ůdowego pod nr KRS 0000034905, NIP 5270014428, BDO 10534, o kapitale zak┼éadowym w wysoko┼Ťci 56.048.000,00 z┼é wp┼éaconym w ca┼éo┼Ťci, zwana dalej ÔÇ×Organizatorem.ÔÇŁ

 2. Program jest skierowany do klient├│w Drogerii Natura. Celem Programu jest wzmacnianie wi─Özi klient├│w Drogerii Natura z Organizatorem, poprzez stworzenie mo┼╝liwo┼Ťci poszerzania wiedzy proekologicznej, rozwijaniu zainteresowa┼ä i umiej─Ötno┼Ťci osobistych, a tak┼╝e udzia┼é w dzia┼éaniach marketingowych prowadzonych przez Organizatora.

 3. Przyst─ůpi─ç do Programu na zasadach opisanych w ┬ž1 niniejszego Regulaminu mo┼╝na w terminie do dnia 28 lutego 2022 roku, przy czym Organizator ma prawo do przed┼éu┼╝ania tego terminu, o czym b─Ödzie og┼éasza┼é na stronie www.klubnatura.pl. Od dnia 1 marca 2022 roku Organizator mo┼╝e ustali─ç nowe warunki przyst─ůpienia do Programu. Regulamin z uwzgl─Ödnieniem ewentualnych zmian wraz z okre┼Ťleniem terminu ich wej┼Ťcia w ┼╝ycie zostanie og┼éoszony na stronie internetowej www.klubnatura.pl

 1. W ramach Programu Organizator udost─Öpnia na stronie internetowej Programu: www.klubnatura.pl praktyczne porady, inspiracje i wskaz├│wki, jak ┼╝y─ç w zgodzie z natur─ů, a tak┼╝e fora, blogi i grupy dyskusyjne oraz inne informacje zwi─ůzane z jego celem, umo┼╝liwia udzia┼é w sondach, a tak┼╝e organizuje konkursy i inne aktywno┼Ťci na zasadach okre┼Ťlonych w regulaminach.

 1. Do wszelkich czynno┼Ťci w zakresie prowadzenia Programu uprawniony jest Zarz─ůd Organizatora.

 1. Uczestnikiem Programu, na zasadach okre┼Ťlonych w Regulaminie, mo┼╝e by─ç ka┼╝da pe┼énoletnia osoba fizyczna posiadaj─ůca pe┼én─ů zdolno┼Ť─ç do czynno┼Ťci prawnych, kt├│ra dokona rejestracji w Programie na stronie www.klubnatura.pl. Rejestracja nast─Öpuje poprzez podanie imienia i nazwiska, has┼éa, adresu poczty elektronicznej oraz akceptacj─Ö niniejszego Regulaminu.

 1. Przyst─ůpienie Uczestnika do Programu jest r├│wnoznaczne ze z┼éo┼╝eniem przez Uczestnika Programu o┼Ťwiadczenia, ┼╝e:

1) jest osob─ů pe┼énoletni─ů posiadaj─ůc─ů pe┼én─ů zdolno┼Ť─ç do czynno┼Ťci prawnych;

2) akceptuje zasady Programu, okre┼Ťlone przez Organizatora w Regulaminie Programu,

3) przyjmuje do wiadomo┼Ťci klauzul─Ö informacyjn─ů dotycz─ůc─ů przetwarzania danych osobowych, kt├│rej tre┼Ť─ç obejmuje ┬ž5 niniejszego Regulaminu;

 1. Po dokonaniu rejestracji zgodnie z ust. 6 na stronie www.klubnatura.pl, Uczestnik otrzyma dost─Öp do indywidualnego, przypisanego do Uczestnika Programu konta (dalej: ÔÇ×KontoÔÇŁ) na stronie www.klubnatura.pl. Aktywacja Konta Uczestnika nast─Öpuje bezzw┼éocznie po wype┼énieniu formularza zg┼éoszeniowego. W ramach Konta Uczestnika udost─Öpniana b─Ödzie informacja o liczbie zgromadzonych punkt├│w w Programie. W poszczeg├│lnych zak┼éadkach strony www.klubnatura.pl znajdowa─ç si─Ö b─Öd─ů informacje o aktualnych aktywno┼Ťciach organizowanych przez Organizatora, materia┼éy zwi─ůzane z celem Programu, informacje dot. punkt├│w mo┼╝liwych do uzyskania za realizacj─Ö poszczeg├│lnych aktywno┼Ťci oraz katalog nagr├│d.

 2. Uczestnik Programu mo┼╝e korzysta─ç ze wszystkich funkcjonalno┼Ťci udost─Öpnionych na stronie www.klubnatura.pl i bra─ç udzia┼é we wszystkich konkursach, sondach i innych aktywno┼Ťciach udost─Öpnionych na stronie www.klubnatura.pl (dalej ┼é─ůcznie ÔÇ×Aktywno┼ŤciÔÇŁ), organizowanych na podstawie odr─Öbnych regulamin├│w publikowanych r├│wnie┼╝ na stronie www.klubnatura.pl. Ponadto, zaproszenia oraz informacje o Aktywno┼Ťciach mog─ů by─ç wysy┼éane do Uczestnik├│w, kt├│rzy wyra┼╝─ů wol─Ö otrzymywania newslettera, na podany przy rejestracji adres poczty elektronicznej.

 3. Wszystkie Aktywno┼Ťci b─Öd─ů przez Organizatora og┼éaszane w czasie trwania Programu, tj. od dnia od 21 lutego 2022 roku do czasu og┼éoszenia o zamkni─Öciu Programu.

 4. Od dnia 21 lutego 2022 Organizator udost─Öpnia Uczestnikom Programu mo┼╝liwo┼Ť─ç udzia┼éu w konkursie pod nazwa ÔÇ×Konkursu jubileuszowy 25 lat drogerii NaturaÔÇŁ, polegaj─ůcym na rozwi─ůzywaniu quiz├│w, na zasadach okre┼Ťlonych w Regulaminie Konkursu zawartym w ┬ž 8 ÔÇô ┬ž12 niniejszego Regulaminu.

┬ž2.

Prawo autorskie oraz odpowiedzialno┼Ť─ç za tre┼Ťci

Strona internetowa www.klubnatura.pl oraz dost─Öpne na niej tre┼Ťci chronione s─ů prawem autorskim. Tre┼Ťci udost─Öpniane na stronie www.klubnatura.pl nie mog─ů by─ç zwielokrotniane, rozpowszechniane ani publikowane bez uprzedniej zgody Organizatora w formie pisemnej pod rygorem niewa┼╝no┼Ťci. Organizator wyra┼╝a zgod─Ö na przegl─ůdanie tre┼Ťci i drukowanie/powielanie fragment├│w tre┼Ťci dost─Öpnych na stronie wy┼é─ůcznie dla u┼╝ytku osobistego. Wszelkie dzia┼éania naruszaj─ůce prawa autorskie s─ů zabronione.┬á

┬ž3.

Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje dotycz─ůce sposobu przeprowadzenia Programu, w tym liczby przyznanych punkt├│w, nieotrzymania nagrody w przypadku spe┼énienia warunk├│w do jej otrzymania lub otrzymania nagrody z wadami lub innej ni┼╝ zam├│wiona, Uczestnicy powinni zg┼éasza─ç pisemnie za po┼Ťrednictwem poczty elektronicznej z adresu poczty elektronicznej wskazanego podczas rejestracji na adres poczty elektronicznej Organizatora: klub@klubnatura.pl,┬áw terminie 30 dni od dnia wyst─ůpienia zdarzenia stanowi─ůcego podstaw─Ö reklamacji, przy czym reklamacje dotycz─ůce wad produkt├│w stanowi─ůcych nagrody (r─Ökojmia za wady) mo┼╝na zg┼éasza─ç w terminie 2 lat od dnia jej dostarczenia.

 2. Reklamacja zg┼éoszona po terminie okre┼Ťlonym w ust. 1 pozostaje bez rozpatrzenia przez Organizatora.

 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.

 4. Reklamacje dotycz─ůce Programu b─Öd─ů rozpatrywane przez Organizatora, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia ich otrzymania przez Organizatora. O decyzji Organizatora w sprawie zg┼éoszonej reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony w formie wiadomo┼Ťci e-mail na adres poczty elektronicznej wskazany podczas rejestracji, w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji.

 5. Przewidziana w ust. 1 ÔÇô 4 powy┼╝ej procedura reklamacji nie wy┼é─ůcza prawa dochodzenia roszcze┼ä w trybie mediacji lub post─Öpowania s─ůdowego.

 6. Uczestnik b─Öd─ůcy konsumentem ma o mo┼╝liwo┼Ť─ç skorzystania z pozas─ůdowych sposob├│w rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszcze┼ä. Zasady dost─Öpu do tych procedur dost─Öpne s─ů w siedzibach lub na stronach internetowych podmiot├│w uprawnionych do pozas─ůdowego rozpatrywania spor├│w. Mog─ů nimi by─ç w szczeg├│lno┼Ťci rzecznicy praw konsumenta lub Wojew├│dzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, kt├│rych lista jest dost─Öpna na stronie internetowej Urz─Ödu Ochrony Konkurencji i Konsument├│w.

 7. Organizator informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). 

┬ž4.

Konto Uczestnika w Programie

 1. Prowadzenie Konta Uczestnika w Programie, w tym umo┼╝liwienie Uczestnikowi uzyskiwania informacji o liczbie zgromadzonych punkt├│w w Programie oraz umo┼╝liwienie korzystania z Aktywno┼Ťci w Programie, jest us┼éug─ů ┼Ťwiadczon─ů drog─ů elektroniczn─ů przez Organizatora jako us┼éugodawc─Ö za po┼Ťrednictwem strony www.klubnatura.pl.

 2. Regulamin jest regulaminem, o kt├│rym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o ┼Ťwiadczeniu us┼éug drog─ů elektroniczn─ů (tj. Dz.U. 2020. 344).

 3. W ramach Programu, Organizator zobowi─ůzuje si─Ö do ┼Ťwiadczenia us┼éugi elektronicznej w zakresie i na warunkach okre┼Ťlonych w niniejszym Regulaminie.

 4. Usługa elektroniczna jest bezpłatna.

 5. Umowa o ┼Ťwiadczenie us┼éugi elektronicznej polegaj─ůcej na prowadzeniu Konta Uczestnika Programu zostaje zawarta w momencie rejestracji Konta Uczestnika.

 6. Umowa o ┼Ťwiadczenie us┼éugi elektronicznej polegaj─ůcej na prowadzeniu Konta jest zawierana na czas nieoznaczony, jednak nie d┼éu┼╝ej ni┼╝ czas trwania Programu.

 7. Warunki rozwi─ůzywania um├│w o ┼Ťwiadczenie us┼éug elektronicznych:

 • U┼╝ytkownik mo┼╝e wypowiedzie─ç umow─Ö o ┼Ťwiadczenie us┼éugi elektronicznej zawart─ů na czas nieoznaczony w ka┼╝dym czasie i bez wskazania przyczyn, z zachowaniem 7ÔÇôdniowego terminu wypowiedzenia, kontaktuj─ůc si─Ö z Organizatorem za po┼Ťrednictwem wskazanych w Regulaminie kana┼é├│w komunikacji;

 • Organizator mo┼╝e wypowiedzie─ç umow─Ö o ┼Ťwiadczenie us┼éugi elektronicznej zawart─ů na czas nieoznaczony lub tymczasowo zablokowa─ç Uczestnikowi mo┼╝liwo┼Ť─ç korzystania z Programu, za odpowiednim, co najmniej 14 - dniowym okresem wypowiedzenia, z wa┼╝nych powod├│w, w wypadku, gdy Uczestnik obiektywnie ra┼╝─ůco lub uporczywie narusza Regulamin.

 1. Uczestnik, kt├│ry zawar┼é umow─Ö o ┼Ťwiadczenie us┼éugi elektronicznej, mo┼╝e od niej odst─ůpi─ç bez podania przyczyny, sk┼éadaj─ůc stosowne o┼Ťwiadczenie na pi┼Ťmie w terminie do 14 dni od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wys┼éanie o┼Ťwiadczenia przed jego up┼éywem. Powy┼╝sze uprawnienie mo┼╝e zosta─ç zrealizowane poprzez przes┼éanie o┼Ťwiadczenia o odst─ůpieniu na adres: klub@klubnatura.pl. Po otrzymaniu o┼Ťwiadczenia o odst─ůpieniu od umowy drog─ů elektroniczn─ů, Organizator niezw┼éocznie prze┼Ťle Uczestnika na wskazany przez niego adres e-mail potwierdzenie otrzymania o┼Ťwiadczenia o odst─ůpieniu od umowy. W razie odst─ůpienia od umowy o ┼Ťwiadczenie us┼éugi elektronicznej umowa jest uwa┼╝ana za niezawart─ů.

 2. Wymagania techniczne niezb─Ödne do wsp├│┼épracy z systemem teleinformatycznym, kt├│rym pos┼éuguje si─Ö Organizator s─ů nast─Öpuj─ůce:

 • po┼é─ůczenie z sieci─ů Internet;

 • adres poczty elektronicznej.

 1. Koszty transmisji danych niezb─Ödnych do pobrania i korzystania ze strony www.klubnatura.pl pokrywa Uczestnik we w┼éasnym zakresie, zgodnie z umow─ů zawart─ů z operatorem.

 2. Uczestnik zobowi─ůzany jest do korzystania ze strony www.klubnatura.pl w spos├│b zgodny z obowi─ůzuj─ůcym prawem, niniejszym Regulaminem, dobrymi obyczajami oraz zasadami wsp├│┼é┼╝ycia spo┼éecznego.

 3. U┼╝ytkownik mo┼╝e korzysta─ç z wszelkich informacji i materia┼é├│w udost─Öpnionych za po┼Ťrednictwem strony www.klubnatura.pl jedynie w zakresie dozwolonego u┼╝ytku.

 4. Uczestnik zobowi─ůzuje si─Ö do niepodejmowania dzia┼éa┼ä polegaj─ůcych na umieszczeniu w ramach swojego Konta tre┼Ťci naruszaj─ůcych przepisy prawa, w szczeg├│lno┼Ťci tre┼Ťci naruszaj─ůcych maj─ůtkowe prawa autorskie os├│b trzecich lub ich dobra osobiste (zakaz umieszczania tre┼Ťci bezprawnych).

┬ž5.

Dane osobowe

 1. Na podstawie przepis├│w rozporz─ůdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os├│b fizycznych w zwi─ůzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep┼éywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og├│lne rozporz─ůdzenie o ochronie danych), dalej RODO, Administratorem danych os├│b b─Öd─ůcych Uczestnikami Programu, a w ramach Programu uczestnikami Aktywno┼Ťci, jest Natura sp. z o.o. z siedzib─ů w ┼üodzi, ul. Pojezierska 90A, 91-341 ┼ü├│d┼║, zwany dalej Administratorem. Kontakt z Administratorem mo┼╝liwy za po┼Ťrednictwem danych korespondencyjnych, b─ůd┼║ tel.: (42) 200 74 44.

 2. Administrator powo┼éa┼é Inspektora Ochrony Danych, z kt├│rym mo┼╝na skontaktowa─ç si─Ö pod adresem e ÔÇô mail: iod@drogerienatura.pl.

 3. Administrator przetwarza dane osobowe Uczestnik├│w:

 1. w celu ┼Ťwiadczenia us┼éugi prowadzenia Konta Uczestnika Programu. Podstaw─ů prawn─ů przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

 2. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora dla celu realizacji uczestnictwa w Programie i w Aktywno┼Ťciach, a w szczeg├│lno┼Ťci w celu zg┼éoszenia i udzia┼éu w Aktywno┼Ťciach, ewentualnego przekazania Nagrody oraz rozpatrywania reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), a tak┼╝e w celu przesy┼éania do Uczestnik├│w zaprosze┼ä oraz informacji o aktywno┼Ťciach poprzez e-mail oraz sms (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Prawnie uzasadnionym interesem administratora jest realizowanie dzia┼éa┼ä Programu i informowanie o nich Uczestnik├│w.

 3. Ponadto dane mog─ů by─ç przetwarzane przez Administratora, w zwi─ůzku z ustaleniem, dochodzeniem, obron─ů wzajemnych roszcze┼ä zwi─ůzanych z Programem ÔÇô podstaw─ů prawn─ů przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 4. Dane osobowe mog─ů by─ç r├│wnie┼╝ przetwarzane w zwi─ůzku z wype┼énieniem obowi─ůzk├│w prawnych na┼éo┼╝onych na Administratora, w szczeg├│lno┼Ťci prawa podatkowego, sprawozdawczo┼Ťci finansowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

 5. Dane osobowe mog─ů by─ç przetwarzane w celach marketingowych tj. wysy┼éki informacji handlowych i materia┼é├│w marketingowych na podany adres poczty elektronicznej lub numer telefonu, w przypadku wyra┼╝enia zgody przez Uczestnika na takie dzia┼éania. Przetwarzane mog─ů by─ç tak┼╝e dane, pozostawione przy okazji korzystania ze strony www.klubnatura.pl i udzia┼éu w Aktywno┼Ťciach. S─ů to dane pozostawiane w tzw. plikach cookies. Podstaw─ů prawn─ů przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes administratora danych ÔÇô marketing w┼éasnych produkt├│w i us┼éug (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w zwi─ůzku z art. 10 ustawy o ┼Ťwiadczeniu us┼éug drog─ů elektroniczn─ů z dnia 18 lipca 2002 roku oraz w zwi─ůzku z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne.

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezb─Ödne dla cel├│w zwi─ůzanych z realizacj─ů uczestnictwa w Programie. Brak podania danych osobowych uniemo┼╝liwia udzia┼éu w Programie.┬á

 1. Dane osobowe przetwarzane b─Öd─ů przez, w zale┼╝no┼Ťci od okoliczno┼Ťci, okres: (i) uczestnictwa w Programie; (ii) niezb─Ödny dla przeprowadzenia Aktywno┼Ťci; (iii) niezb─Ödny dla cel├│w zwi─ůzanych z zabezpieczeniem praw lub ewentualnych roszcze┼ä; (iv) wynikaj─ůcy z obowi─ůzuj─ůcych przepis├│w prawa; (v) do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu lub cofni─Öcia udzielonej zgody.┬á

 1. Odbiorcami danych osobowych Uczestnik├│w Programu b─Öd─ů podmioty uczestnicz─ůce w organizacji Programu, w tym:

 1. KIASO Sp. z o.o. z siedzib─ů w ┼üodzi, ul. Srebrzy┼äska 63, 91-087 ┼ü├│d┼║, wpisan─ů do Rejestru Przedsi─Öbiorc├│w prowadzonego przez S─ůd Rejonowy dla ┼üodzi ÔÇô ┼Ür├│dmie┼Ťcia w ┼üodzi, XX Wydzia┼é Krajowego Rejestru S─ůdowego pod nr 904462, NIP: 7272850489 w zakresie obs┼éugi Programu ÔÇô przesy┼éane dane: nazwa u┼╝ytkownika, adres email, numer telefonu, adres korespondencyjny, adres IP komputera - na podstawie stosownych um├│w powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych ┼Ťrodk├│w technicznych i ┬áorganizacyjnych zapewniaj─ůcych ochron─Ö danych;┬á
 1. inne podmioty przetwarzaj─ůce dane osobowe na zlecenie Administratora tj. podmioty zewn─Ötrzne dostarczaj─ůce i wspieraj─ůce systemy informatyczne wykorzystywane na potrzeby prowadzenia Programu;
 2. podmioty ┼Ťwiadcz─ůce us┼éugi zwi─ůzane z prowadzeniem Programu m.in. podmioty realizuj─ůce przesy┼ék─Ö nagr├│d;
 3. dane osobowe mog─ů r├│wnie┼╝ by─ç udost─Öpnione podmiotom uprawnionym na podstawie obowi─ůzuj─ůcych przepis├│w prawa.┬á
 1. Ka┼╝demu Uczestnikowi Programu, w zakresie wynikaj─ůcym z przepis├│w prawa, przys┼éuguje prawo do dost─Öpu do swoich danych oraz ich sprostowania, usuni─Öcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. Uczestnik ma r├│wnie┼╝ prawo cofni─Öcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie bez wp┼éywu na zgodno┼Ť─ç z prawem przetwarzania, kt├│rego dokonano na podstawie zgody przed jej cofni─Öciem.

 2. W przypadku w─ůtpliwo┼Ťci zwi─ůzanych z przetwarzaniem danych osobowych ka┼╝da osoba, kt├│rej dane dotycz─ů mo┼╝e zwr├│ci─ç si─Ö do Administratora z pro┼Ťb─ů o udzielenie informacji. Niezale┼╝nie od powy┼╝szego ka┼╝demu przys┼éuguje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego ÔÇô Prezesa Urz─Ödu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 3. Dane osobowe Uczestnik├│w mog─ů by─ç przekazywane do pa┼ästwa trzeciego, lub organizacji mi─Ödzynarodowej poza Europejski Obszar Gospodarczy, w tym jednak przypadku Administrator zadba o zapewnienie podstawy prawnej oraz odpowiedniego poziomu zabezpieczenia danych, gwarantuj─ůc spe┼énienie warunk├│w okre┼Ťlonych w rozdziale V RODO tj. m.in. (i) wsp├│┼éprac─Ö z podmiotami przetwarzaj─ůcymi dane osobowe w pa┼ästwach, w odniesieniu do kt├│rych zosta┼éa wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej; (ii) stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisj─Ö Europejsk─ů; (iii) stosowanie wi─ů┼╝─ůcych regu┼é korporacyjnych zatwierdzonych przez w┼éa┼Ťciwy organ nadzorczy; (iv) inne zabezpieczenia spe┼éniaj─ůce odpowiedni stopie┼ä ochrony w oparciu o┬áodpowiednie zabezpieczenia prawne.

 4. W ramach przetwarzania danych osobowych w zwi─ůzku z prowadzeniem Programu nie dochodzi do ich zautomatyzowanego przetwarzania w tym profilowania.┬á

┬ž6.

Zmiana Regulaminu Programu i zakończenie funkcjonowania Programu. 

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Programu w przypadku wyst─ůpienia przynajmniej jednej z poni┼╝ej wskazanych wa┼╝nych przyczyn (katalog zamkni─Öty):

 1. zmiana przepis├│w prawa reguluj─ůcych dzia┼éalno┼Ť─ç Programu, w tym Aktywno┼Ťci, wp┼éywaj─ůca na wzajemne prawa i obowi─ůzki okre┼Ťlone w niniejszym Regulaminie;
 2. konieczno┼Ť─ç dostosowania dzia┼éalno┼Ťci Organizatora do nakaz├│w, orzecze┼ä, postanowie┼ä lub wytycznych wynikaj─ůcych z decyzji w┼éa┼Ťciwego w zakresie dzia┼éalno┼Ťci Organizatora organu administracji publicznej lub orzeczenia s─ůdowego znajduj─ůcego zastosowanie w zakresie dzia┼éalno┼Ťci Organizatora wp┼éywaj─ůca na wzajemne prawa i obowi─ůzki okre┼Ťlone w umowie o ┼Ťwiadczenie us┼éug;
 3. zmiana sposobu ┼Ťwiadczenia us┼éug elektronicznych przez Us┼éugodawc─Ö spowodowana wy┼é─ůcznie wzgl─Ödami technicznymi lub technologicznymi (w szczeg├│lno┼Ťci aktualizacji wymaga┼ä technicznych wskazanych w niniejszym Regulaminie);
 4. zmiana zakresu lub zasad ┼Ťwiadczenia przez Organizatora us┼éug ┼Ťwiadczonych drog─ů elektroniczn─ů, do kt├│rych stosuj─ů si─Ö postanowienia Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych funkcjonalno┼Ťci lub us┼éug obj─Ötych Regulaminem i oferowanych Uczestnikowi;
 5. po┼é─ůczenie, podzia┼é albo przekszta┼écenie Organizatora lub zmiana innych danych identyfikacyjnych Organizatora okre┼Ťlonych w Regulaminie.
 1. Organizator poinformuje Uczestnik├│w o zmianie Regulaminu z odpowiednim wyprzedzeniem. W przypadku Uczestnik├│w, kt├│rzy zaakceptowali Regulamin, maj─ů oni prawo do wypowiedzenia zawartej umowy o ┼Ťwiadczenie us┼éugi elektronicznej w terminie 30 dni od dnia powiadomienia ich o zmianie Regulaminu. Wypowiedzenie umowy jest r├│wnoznaczne z rezygnacj─ů z udzia┼éu w Programie w rozumieniu ┬ž 7 ust. 2 Regulaminu. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Organizator udost─Öpni tekst jednolity Regulaminu poprzez publikacj─Ö na stronie oraz za pomoc─ů wiadomo┼Ťci, przes┼éanej na podany przez Uczestnika adres e-mail.

 2. Zmiana regulamin├│w dotycz─ůcych poszczeg├│lnych Aktywno┼Ťci prowadzonych w ramach Programu mo┼╝liwa jest jedynie w przypadkach okre┼Ťlonych w ust 1. pkt. 1) i 2) powy┼╝ej.

 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zako┼äczenia Programu w przypadku wyst─ůpienia przynajmniej jednej z poni┼╝ej wskazanych wa┼╝nych przyczyn (katalog zamkni─Öty):

 1. zmiany przepis├│w prawa reguluj─ůcych prowadzenie Programu wp┼éywaj─ůce na wzajemne prawa i obowi─ůzki Uczestnika i Organizatora w taki spos├│b, ┼╝e powoduje obiektywn─ů konieczno┼Ť─ç zako┼äczenia Programu;
 2. konieczno┼Ť─ç dostosowania zasad prowadzenia Programu do nakaz├│w, orzecze┼ä, postanowie┼ä lub wytycznych wynikaj─ůcych z decyzji w┼éa┼Ťciwego w zakresie prowadzenia przez Organizatora organu administracji publicznej lub - orzeczenia s─ůdowego znajduj─ůcego zastosowanie w zakresie dzia┼éalno┼Ťci Organizatora wp┼éywaj─ůca na wzajemne prawa i obowi─ůzki Uczestnika i Organizatora w taki spos├│b, ┼╝e powoduje obiektywn─ů konieczno┼Ť─ç zako┼äczenia Programu;
 3. obiektywna ekonomiczna nieop┼éacalno┼Ť─ç prowadzenia Programu;

4) zast─ůpienie Programu inn─ů ekwiwalentn─ů form─ů prowadzenia dzia┼éa┼ä marketingowych i promocyjnych przez Organizatora.

 1. O zako┼äczeniu Programu Organizator poinformuje Uczestnik├│w poprzez zamieszczenie og┼éoszenia przez Organizatora na stronie internetowej www.klubnatura.pl oraz poprzez wys┼éanie wiadomo┼Ťci e-mail na adres Uczestnika Programu. O zako┼äczeniu Programu Uczestnik zostanie poinformowany na co najmniej 30 dni przed terminem zako┼äczenia mo┼╝liwo┼Ťci udzia┼éu we wszelkich Aktywno┼Ťciach w ramach Programu. W terminie 60 dni od zako┼äczenia wszelkich udost─Öpnionych Aktywno┼Ťci Uczestnik b─Ödzie zobowi─ůzany do wykorzystania zgromadzonych punkt├│w na Koncie Uczestnika i wymian─Ö ich na nagrody dost─Öpne w Katalogu Nagr├│d (zako┼äczenie Programu). Punkty niewykorzystane w terminie wskazanym w zdaniu poprzednim nie podlegaj─ů wymianie na jakikolwiek ekwiwalent i podlegaj─ů anulowaniu. Z tytu┼éu anulowania niewykorzystanych punkt├│w Uczestnikom nie przys┼éuguj─ů ┼╝adne roszczenia wobec Organizatora. Og┼éoszony termin zamkni─Öcia Programu nie narusza uprawnie┼ä Uczestnika do zg┼éoszenia reklamacji, zgodnie z ┬ž 3 Regulaminu Programu. Zamkni─Öcie Programu nie ma wp┼éywu na prawa nabyte przez Uczestnik├│w w zwi─ůzku z udzia┼éem w Programie do dnia zamkni─Öcia, o kt├│rym mowa w zdaniu poprzednim.

 2. Zamkni─Öcie Programu nast─ůpi nie wcze┼Ťniej ni┼╝ po zako┼äczeniu trwania wszelkich og┼éoszonych Aktywno┼Ťci.┬á

┬ž 7

Postanowienia końcowe 

 1. Regulamin obowi─ůzuje od dnia 21 lutego 2022 roku.

 2. Uczestnik mo┼╝e w ka┼╝dym czasie zdecydowa─ç o rezygnacji z udzia┼éu w Programie poprzez zamkni─Öcie swojego Konta. Konto mo┼╝na zamkn─ů─ç poprzez kontakt z Organizatorem kt├│ry, jako administrator Konta, na podstawie dyspozycji Uczestnika w formie wiadomo┼Ťci email wys┼éanej z adresu poczty elektronicznej podanego podczas rejestracji w Programie o tre┼Ťci ÔÇ×Rezygnuj─ÖÔÇŁ na adres poczty elektronicznej: klub@klubnatura.pl dokonuje zamkni─Öcia Konta.┬á Z dniem zamkni─Öcia Konta przez Organizatora wszystkie zgromadzone punkty i inne zapisane na Koncie informacje ulegaj─ů usuni─Öciu, bez prawa do ekwiwalentu. Zaleca si─Ö w zwi─ůzku z tym wykorzystanie zgromadzonych na Koncie punkt├│w przed zamkni─Öciem Konta.

Prawa i obowi─ůzki Organizatora i Uczestnik├│w okre┼Ťlone s─ů wy┼é─ůcznie w Regulaminie, Regulaminach Aktywno┼Ťci (konkurs├│w organizowanych przez Organizatora w ramach Programu) oraz w odpowiednich przepisach prawa.┬á

 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie oraz Regulaminach Aktywno┼Ťci (konkurs├│w organizowanych przez Organizatora w ramach Programu) stosuje si─Ö przepisy Kodeksu cywilnego.

 2. Dane osobowe Uczestnik├│w zostan─ů wykorzystane przez Organizatora wy┼é─ůcznie na potrzeby uczestnictwa w Programie, w tym w Aktywno┼Ťciach organizowanych w ramach Programu, na zasadach okre┼Ťlonych w Regulaminie.

 3. Wszelkie spory wynik┼ée z tytu┼éu wykonania zobowi─ůza┼ä zwi─ůzanych z dzia┼éalno┼Ťci─ů Programu, w tym w zwi─ůzku z udzia┼éem w Aktywno┼Ťciach b─Öd─ů rozstrzygane przez w┼éa┼Ťciwy miejscowo i rzeczowo s─ůd powszechny.┬á

 1. Wszelkie informacje o Programie, w tym o Aktywno┼Ťciach organizowanych w ramach Programu oraz Regulamin Programu i Regulaminy Aktywno┼Ťci (konkurs├│w organizowanych przez Organizatora w ramach Programu) s─ů dost─Öpne dla Uczestnik├│w w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.klubnatura.pl.┬á

 

Regulamin Konkursu jubileuszowego 25 lat drogerii Natura. 

┬ž 8

Postanowienia ogólne 

 1. Organizatorem ÔÇ×Konkursu jubileuszowego 25 lat drogerii NaturaÔÇŁ, zwanego dalej ÔÇ×KonkursemÔÇŁ lub ÔÇ×Konkursem25ÔÇŁ, jest Organizator, tj. NATURA Sp├│┼éka z ograniczon─ů odpowiedzialno┼Ťci─ů z siedzib─ů w ┼üodzi, ul. Pojezierska 90A, 91-341 ┼ü├│d┼║, wpisana do Rejestru Przedsi─Öbiorc├│w Krajowego Rejestru S─ůdowego prowadzonego przez S─ůd Rejonowy dla ┼üodzi-┼Ür├│dmie┼Ťcia w ┼üodzi, XX Wydzia┼é Gospodarczy Krajowego Rejestru S─ůdowego pod nr KRS 0000034905, NIP 5270014428, BDO 10534, o kapitale zak┼éadowym w wysoko┼Ťci 56.048.000,00 z┼é wp┼éaconym w ca┼éo┼Ťci.

 2. Konkurs25 jest prowadzony w dniach od dnia 21 lutego 2022 r. do dnia 31 pa┼║dziernika 2022 roku i polega na rozwi─ůzywaniu quiz├│w, udost─Öpnionych przez Organizatora na stronie internetowej www.klubnatura.pl.

 3. Do wszelkich czynno┼Ťci w zakresie prowadzenia Konkursu25 uprawniony jest Zarz─ůd Organizatora oraz Komisja Konkursowa (Jury). Za zgodny z Regulaminem przebieg Konkursu, w tym za weryfikacj─Ö prawid┼éowo┼Ťci liczby przyznanych Uczestnikom punkt├│w w Konkursie, przyznanie oraz przekazanie i wys┼éanie nagr├│d odpowiada Komisja Konkursowa (Jury).

 4. Uczestnikiem Konkursu25, na zasadach okre┼Ťlonych w Regulaminie, mo┼╝e by─ç ka┼╝dy Uczestnik Programu, zarejestrowany zgodnie z ┬ž 1 ust. 6 Regulaminu Programu. Zasady przyst─ůpienia do Konkursu opisane s─ů w ┬ž 9 ust. 1 poni┼╝ej.┬á

┬ž 9

Przyst─ůpienie do Konkursu25.

 1. Przyst─ůpienie Uczestnika do Konkursu poprzez rozpocz─Öcie udzia┼éu w quizach jest r├│wnoznaczne ze z┼éo┼╝eniem przez Uczestnika Konkursu o┼Ťwiadczenia, ┼╝e:

1) jest osob─ů pe┼énoletni─ů posiadaj─ůc─ů pe┼én─ů zdolno┼Ť─ç do czynno┼Ťci prawnych;

2) jest zarejestrowanym Uczestnikiem Programu;

3) akceptuje zasady Konkursu, okre┼Ťlone przez Organizatora w Regulaminie Konkursu,

4) przyjmuje do wiadomo┼Ťci klauzul─Ö informacyjn─ů dotycz─ůc─ů przetwarzania danych osobowych, kt├│rej tre┼Ť─ç obejmuje ┬ž5 Regulaminu Programu;

 1. Kontroli spełnienia warunków udziału w Konkursie dokonuje Komisja Konkursowa (Jury), powołana przez Organizatora.

 2. Komisja Konkursowa (Jury) wykluczy z Konkursu osob─Ö niespe┼éniaj─ůc─ů kt├│regokolwiek z warunk├│w uczestnictwa w Konkursie. Komisja Konkursowa (Jury) poinformuje o wykluczeniu z Konkursu wraz z uzasadnieniem poprzez przes┼éanie informacji z adresu poczty elektronicznej: klub@klubnatura.pl na adres poczty elektronicznej Uczestnika podany podczas rejestracji w Konkursie, w terminie 7 dni roboczych od dnia powzi─Öcia wiadomo┼Ťci o okoliczno┼Ťci stanowi─ůcej podstaw─Ö do wykluczenia z Konkursu.┬á

┬ž 10

Udział w quizach.

  1. Uczestnik mo┼╝e wzi─ů─ç udzia┼é w quizach zamieszczanych na stronie www.klubnatura.pl do kt├│rych dost─Öp maj─ů wszyscy Uczestnicy Programu. Za prawid┼éowe rozwi─ůzania quiz├│w przyznawane b─Öd─ů punkty.

  2. Udost─Öpnianie quiz├│w oraz przyznawanie punkt├│w za prawid┼éowe rozwi─ůzanie quiz├│w odbywa si─Ö na nast─Öpuj─ůcych zasadach:

 

 1. Organizator b─Ödzie og┼éasza┼é quizy w okresie od 21 lutego 2022 roku do dnia 31 sierpnia 2022 roku, od 1 do 7 quiz├│w w ka┼╝dym tygodniu, sk┼éadaj─ůcych si─Ö z od 2 do 10 pyta┼ä; ostatni quiz zostanie og┼éoszony w dniu 31 sierpnia 2022 roku.

 2. quizy b─Öd─ů otwarte dla Uczestnik├│w przez 7 dni kalendarzowych od dnia ich og┼éoszenia na stronie internetowej www.klubnatura.pl. Po up┼éywie 7 dni Organizator zamyka dost─Öp do danego quizu. Bezpo┼Ťrednio po zamkni─Öciu dost─Öpu do danego quizu Organizator og┼éasza na stronie internetowej www.klubnatura.pl prawid┼éowe odpowiedzi w quizie. Og┼éoszenia, o kt├│rych mowa w zdaniu poprzednim, s─ů dost─Öpne na stronie internetowej www.klubnatura.pl do dnia 14 wrze┼Ťnia 2022r.

 3. w dniu 7 wrze┼Ťnia 2022r. o godz. 23:59 automatycznie zostanie zablokowana mo┼╝liwo┼Ť─ç udzia┼éu w quizach;

 4. Organizator przewiduje udost─Öpnianie na stronie internetowej www.klubnatura.pl materia┼é├│w pomocniczych (webinar├│w, podcast├│w, artyku┼é├│w) do cz─Ö┼Ťci quiz├│w;

 5. udzia┼é w quizie jest jednorazowy ÔÇô system informatyczny automatycznie blokuje mo┼╝liwo┼Ť─ç dost─Öpu Uczestnika do quizu wi─Öcej ni┼╝ jeden raz;

 6. udzia┼é w quizie polega na udzieleniu odpowiedzi na pytania poprzez zaznaczenie w elektronicznym formularzu pyta┼ä w quizie okienka lub okienek przy wybranych odpowiedziach. Pod ka┼╝dym pytaniem znajduj─ů si─Ö proponowane odpowiedzi. Pytania w quizach b─Öd─ů zawiera─ç jedn─ů lub wi─Öcej prawid┼éowych odpowiedzi;

 7. za pe┼én─ů poprawn─ů odpowied┼║ na 1 (jedno) pytanie w ka┼╝dym quizie, obejmuj─ůc─ů jedn─ů lub wi─Öcej odpowiedzi na zasadach okre┼Ťlonych w pkt 6) powy┼╝ej, Uczestnik otrzymuje od 10 do 20 punkt├│w. Liczba punkt├│w za poprawn─ů odpowied┼║ w danym quizie b─Ödzie og┼éaszana wraz z og┼éoszeniem o quizie;

 8. punkty za prawid┼éow─ů odpowied┼║ w quizie zostan─ů doliczone do Konta Uczestnika, po udzieleniu odpowiedzi, bezpo┼Ťrednio po zako┼äczonym quizie.

 1. W przypadku stwierdzenia nieprawid┼éowego naliczenia punkt├│w lub braku ich naliczenia na Koncie Uczestnika, Uczestnik ma obowi─ůzek niezw┼éocznego z┼éo┼╝enia reklamacji do Organizatora, wysy┼éaj─ůc informacj─Ö z adresu poczty elektronicznej podanego podczas rejestracji w Konkursie na adres klub@klubnatura.pl. Tryb sk┼éadania i rozpatrywania reklamacji dotycz─ůcych Konkursu25 okre┼Ťla ┬ž 3 Regulaminu Programu.┬á

┬ž 11

Wymiana punktów na nagrody 

  1. Punkty zgromadzone w Konkursie 25 przez Uczestnika mog─ů zosta─ç wymienione na nagrody rzeczowe przedstawione w katalogu nagr├│d zamieszczonym na stronie www.klubnatura.pl, zwanym dalej: ÔÇ×Katalogiem Nagr├│dÔÇŁ, w czasie trwania Programu, do dnia wskazanego w og┼éoszeniu o jego zamkni─Öciu, zgodnie z ┬ž 6 ust. 5 Regulaminu, z uwzgl─Ödnieniem postanowie┼ä ust 3. poni┼╝ej. Katalog nagr├│d zawiera nagrody dost─Öpne za punkty zgromadzone za udzia┼é w Aktywno┼Ťciach, o kt├│rych mowa w ┬ž1 ust. 9 Regulaminu Programu. Udzia┼é w wybranej Aktywno┼Ťci, z uwagi na ograniczon─ů liczb─Ö punkt├│w do zdobycia, nie oznacza dost─Öpno┼Ťci do wszystkich rodzaj├│w nagr├│d zamieszczonych w Katalogu Nagr├│d.┬á

  1. Do ka┼╝dej nagrody przyporz─ůdkowana jest liczba punkt├│w, za kt├│r─ů dan─ů nagrod─Ö mo┼╝na otrzyma─ç. Udzia┼é w Konkursie, z uwagi na ograniczon─ů liczb─Ö punkt├│w do zdobycia, nie oznacza dost─Öpno┼Ťci do wszystkich nagr├│d zamieszczonych w Katalogu Nagr├│d.┬á

 1. Organizator zastrzega sobie mo┼╝liwo┼Ť─ç dokonania w ka┼╝dym czasie zmiany nagr├│d w Katalogu Nagr├│d, poprzez: (i) usuni─Öcie nagrody z Katalogu (w sytuacji w kt├│rej dany produkt przestanie by─ç dost─Öpny na rynku) lub dodanie nagrody do Katalogu, oraz (ii) zmian─Ö liczby punkt├│w warunkuj─ůcych otrzymanie poszczeg├│lnych nagr├│d, w sytuacji w kt├│rej warto┼Ť─ç produktu w Katalogu Nagr├│d ulegnie istotnej zmianie.┬á

 1. Zmiana nagr├│d oraz liczby punkt├│w warunkuj─ůcych otrzymanie poszczeg├│lnych nagr├│d okre┼Ťlonych w Katalogu Nagr├│d nast─Öpuje z 7 - dniowym wyprzedzeniem poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej www.klubnatura.pl o zmianie Katalogu Nagr├│d. Zmiana Katalogu Nagr├│d nie ma wp┼éywu na prawa Uczestnika nabyte do dnia wej┼Ťcia w ┼╝ycie zmian w zwi─ůzku z udzia┼éem w Konkursie, niezale┼╝nie od ich rodzaju, z uwzgl─Ödnieniem postanowie┼ä ust. 5 poni┼╝ej.┬á

 1. Wyboru i zam├│wienia nagrody Uczestnik dokonuje na stronie www.klubnatura.pl. Aby dokona─ç zam├│wienia nagrody Uczestnik musi poda─ç w formularzu zam├│wienia nagrody na stronie www.klubnatura.pl prawid┼éowe dane osobowe: imi─Ö i nazwisko oraz adres do dor─Öczenia nagrody (nazw─Ö ulicy, numer domu, numer mieszkania, kod pocztowy, miejscowo┼Ť─ç oraz numer telefonu). Z chwil─ů przyj─Öcia do realizacji zam├│wienia na nagrod─Ö, pomniejszona zostanie liczba punkt├│w na Koncie Uczestnika o tak─ů liczb─Ö punkt├│w, jaka przypisana jest w Katalogu Nagr├│d do wybranej przez U┼╝ytkownika nagrody.┬áUczestnik mo┼╝e dokona─ç wyboru i zam├│wienia nagrody z Katalogu Nagr├│d obowi─ůzuj─ůcego na dzie┼ä z┼éo┼╝enia zam├│wienia.┬áWszelkie modyfikacje lub rezygnacja ze z┼éo┼╝onego wcze┼Ťniej zam├│wienia na realizacj─Ö nagr├│d nie s─ů mo┼╝liwe.┬á

 1. W przypadku braku mo┼╝liwo┼Ťci dostarczenia okre┼Ťlonego produktu z katalogu Nagr├│d z przyczyn niezale┼╝nych od Organizatora, Organizator zastrzega sobie prawo do zaoferowania Uczestnikowi innego produktu (zamiennika lub innej nagrody) o nie gorszych parametrach technicznych i takim samym przeznaczeniu. W przypadku opisanym powy┼╝ej Organizator zastrzega sobie mo┼╝liwo┼Ť─ç kontaktu telefonicznego z Uczestnikiem, w celu poinformowania o braku wybranej nagrody, przedstawienia propozycji zamiennika i podania orientacyjnego terminu dost─Öpno┼Ťci lub realizacji zam├│wienia. Uprawnienie Uczestnika do punkt├│w i nagrody jest niezbywalne.┬á

 1. Punkty gromadzone przez r├│┼╝nych Uczestnik├│w nie podlegaj─ů sumowaniu.┬á

 1. Uczestnik, w celu wymiany punkt├│w na nagrody rzeczowe przedstawione w Katalogu Nagr├│d, mo┼╝e sumowa─ç punkty zgromadzone w Konkursie25 z punktami zgromadzonymi w zwi─ůzku z udzia┼éem w innych Aktywno┼Ťciach organizowanych przez Organizatora na stronie internetowej www.klubnatura.pl, na podstawie odr─Öbnych regulamin├│w. Szczeg├│┼éowe informacje o innych Aktywno┼Ťciach Organizator zamieszcza─ç b─Ödzie na stronie internetowej www.klubnatura.pl,

 2. Nagrody zostan─ů przes┼éane do Uczestnika na wskazany adres do wysy┼éki, o kt├│rym mowa w ust. 4 powy┼╝ej , w terminie 30 dni od dnia z┼éo┼╝enia zam├│wienia.┬á┬á

 1. Nagroda wysłana i nieodebrana przez Uczestnika zgodnie z postanowieniami ust. 8 powyżej ulega przepadkowi. 

 1. Uczestnik powinien sprawdzi─ç przesy┼ék─Ö z nagrod─ů przy osobie dor─Öczaj─ůcej i w przypadku stwierdzenia uszkodze┼ä lub wad przesy┼éki za┼╝─ůda─ç od przewo┼║nika sporz─ůdzenia protoko┼éu, w kt├│rym wymienione zostan─ů wszelkie uszkodzenia przesy┼éki, a tak┼╝e inne uwagi i zastrze┼╝enia co do stanu przesy┼éki.┬á

 1. W przypadku nagr├│d, w zwi─ůzku z kt├│rymi udzielana jest gwarancja, Organizator w momencie przekazania nagr├│d ceduje na rzecz Uczestnika wszelkie potencjalne roszczenia wynikaj─ůce ze stosunku gwarancji. Do produkt├│w obj─Ötych gwarancj─ů producenta do┼é─ůczany jest dokument gwarancyjny.┬á

 1. Nagrody okre┼Ťlone w Katalogu Nagr├│d nie podlegaj─ů wymianie na inne nagrody ani na ekwiwalent pieni─Ö┼╝ny.┬á

 1. Do warto┼Ťci Nagrody dla Uczestnika zostanie przyznana przez Organizatora dodatkowa nagroda pieni─Ö┼╝na w wysoko┼Ťci odpowiadaj─ůcej zrycza┼étowanemu podatkowi dochodowemu od os├│b ´Čüzycznych z tytu┼éu wygranej w aktywno┼Ťciach Konkursu25, w kwocie stanowi─ůcej 11,11% warto┼Ťci Nagrody. Ka┼╝dy ze Uczestnik├│w zgadza si─Ö, ┼╝e kwota dodatkowej nagrody pieni─Ö┼╝nej nie podlega wyp┼éacie na jego rzecz, lecz przeznaczona jest na zap┼éat─Ö podatku nale┼╝nego z tytu┼éu wygranej Nagrody w aktywno┼Ťciach Konkursu25.┬á

 1. Uczestnikom zaleca si─Ö systematyczne logowanie na stron─Ö internetow─ů www.klubnatura.pl, w szczeg├│lno┼Ťci w celu dost─Öpu do aktualnych informacji, o kt├│rych mowa w ust. 3 i 7 powy┼╝ej.

┬ž 12

Odpowiednie stosowanie Regulaminu Programu 

W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie Konkursu znajduj─ů zastosowania odpowiednie postanowienia zawarte w ┬ž 2 - ┬ž 7 Regulaminu Programu.