REGULAMIN KONKURSU

ÔÇ×Naturalna piel─ÖgnacjaÔÇŁ

┬ž1.

Postanowienia og├│lne.

1. Organizatorem konkursu┬áÔÇ×Naturalna piel─ÖgnacjaÔÇŁ, zwanego dalej ÔÇ×KonkursemÔÇŁ, jest NATURA Sp├│┼éka z ograniczon─ů odpowiedzialno┼Ťci─ů z siedzib─ů w ┼üodzi, ul. Pojezierska 90A, 91-341 ┼ü├│d┼║, wpisana do Rejestru Przedsi─Öbiorc├│w Krajowego Rejestru S─ůdowego prowadzonego przez S─ůd Rejonowy dla ┼üodzi-┼Ür├│dmie┼Ťcia w ┼üodzi, XX Wydzia┼é Gospodarczy Krajowego Rejestru S─ůdowego pod nr KRS 0000034905, NIP 5270014428, BDO 10534, o kapitale zak┼éadowym w wysoko┼Ťci 56.048.000,00 z┼é wp┼éaconym w ca┼éo┼Ťci, zwana dalej ÔÇ×Organizatorem.ÔÇŁ

2. Konkurs jest prowadzony w dniach od dnia 22 czerwca 2022 roku do dnia 22 wrze┼Ťnia 2022 roku i polega na tym, ┼╝e w okresie od dnia 22┬áczerwca 2022r. do dnia 28 czerwca 2022r. godz. 23:59 Uczestnik Konkursu napisze jaki ma przepis na naturaln─ů piel─Ögnacj─Ö, wy┼Ťle ewentualnie zdj─Öcie kosmetyku, podpisze j─ů (w nazwie pliku) swoim imieniem i nazwiskiem oraz prze┼Ťle poprzez formularz konkursowy udost─Öpniony na stronie┬áwww.klubnatura.pl┬áw zak┼éadce ÔÇ×KonkursyÔÇŁ w formacie nie mniejszym ni┼╝ 2000 pikseli na d┼éu┼╝szym boku.┬áWielko┼Ť─ç pliku zawieraj─ůcego zdj─Öcie powinna by─ç mniejsza ni┼╝ 10 MB.

3. Do wszelkich czynno┼Ťci w zakresie prowadzenia Konkursu uprawniony jest Zarz─ůd Organizatora oraz Komisja Konkursowa (Jury). Za zgodny z Regulaminem przebieg Konkursu, w tym za weryfikacj─Ö prawid┼éowo┼Ťci liczby przyznanych Uczestnikom punkt├│w w Konkursie, przyznanie oraz przekazanie i wys┼éanie nagr├│d odpowiada Komisja Konkursowa (Jury).

4. Uczestnikiem Konkursu na zasadach okre┼Ťlonych w Regulaminie, mo┼╝e by─ç ka┼╝da pe┼énoletnia osoba fizyczna posiadaj─ůca pe┼én─ů zdolno┼Ť─ç do czynno┼Ťci prawnych, kt├│ra dokona rejestracji na stronie┬áwww.klubnatura.pl┬ádo Programu Jubileuszowego 25 lat drogerii Natura (dalej ÔÇ×ProgramÔÇŁ).┬áRejestracja w Programie nast─Öpuje┬ápoprzez podanie imienia i nazwiska, has┼éa oraz adresu poczty elektronicznej. Zasady przyst─ůpienia i udzia┼éu w Programie okre┼Ťla Regulamin Programu Jubileuszowego 25 lat drogerii Natura dost─Öpny na stronie internetowej www.klubnatura.pl (dalej ÔÇ×Regulamin ProgramuÔÇŁ)┬á

┬ž 2

Przyst─ůpienie do Konkursu

1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest rejestracja w Programie.

2. Przyst─ůpienie Uczestnika do Konkursu jest r├│wnoznaczne ze z┼éo┼╝eniem przez Uczestnika Konkursu o┼Ťwiadczenia, ┼╝e:

1) jest osob─ů pe┼énoletni─ů posiadaj─ůc─ů pe┼én─ů zdolno┼Ť─ç do czynno┼Ťci prawnych;

2) akceptuje zasady Konkursu, okre┼Ťlone przez Organizatora w Regulaminie Konkursu,

3) posiada nieograniczone prawa autorskie do przes┼éanej zgodnie z ┬ž1 ust. 2 Regulaminu Konkursu pracy konkursowej w Konkursie organizowanym przez Organizatora, kt├│ra jest przejawem jego w┼éasnej tw├│rczo┼Ťci o oryginalnym charakterze i jest wolna od wad prawnych oraz roszcze┼ä os├│b trzecich, w tym nie narusza praw os├│b trzecich, w szczeg├│lno┼Ťci praw autorskich oraz d├│br osobistych;

4) przyst─Öpuj─ůc do Konkursu udziela Organizatorowi nieodp┼éatnej licencji niewy┼é─ůcznej na czas nieokre┼Ťlony na korzystanie z pracy konkursowej (utworu) na nast─Öpuj─ůcych polach eksploatacji:

- utrwalanie i zwielokrotnianie technik─ů drukarsk─ů, cyfrow─ů, reprograficzn─ů i magnetyczn─ů w formie ulotek, broszur, kart pocztowych i innych form informacyjnych,

- rozpowszechnianie (publiczne wy┼Ťwietlenie, odtworzenie, udost─Öpnianie utworu w taki spos├│b, aby ka┼╝dy m├│g┼é mie─ç do niego dost─Öp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym) w relacjach medialnych, na stronach internetowych Organizatora, profilach Organizatora w mediach spo┼éeczno┼Ťciowych, wydawnictwach Organizatora, a tak┼╝e w formie kart pocztowych;

5) wyra┼╝a zgod─Ö na dokonywanie przez Organizatora samodzielnie b─ůd┼║ za po┼Ťrednictwem innych os├│b - dowolnych zmian, adaptacji i przetworzenia pracy konkursowej lub poszczeg├│lnych, sk┼éadaj─ůcych si─Ö na ni─ů utwor├│w (w szczeg├│lno┼Ťci ÔÇô zmian formatu, zmian tre┼Ťci, zmian rozmieszczenia poszczeg├│lnych element├│w, zmian kolorystyki), wraz z prawem: ich dekompilacji, fragmentaryzacji, prawem w┼é─ůczania pracy konkursowej do innych utwor├│w i tworzenia opracowa┼ä - zar├│wno na u┼╝ytek w┼éasny, jak i w celu rozpowszechnienia w zakresie okre┼Ťlonym w punkcie 4) powy┼╝ej; niniejszym Uczestnik Konkursu wyra┼╝a zgod─Ö na okre┼Ťlone powy┼╝ej korzystanie i rozpowszechnianie dokonanych przez Organizatora opracowa┼ä pracy konkursowej lub jej element├│w;

6) wyra┼╝a zgod─Ö na wykorzystanie przez Organizatora, na zasadach okre┼Ťlonych w pkt 4 ) i 5) powy┼╝ej, wizerunk├│w, w przypadku ich zamieszczenia:

- Uczestnika Konkursu zamieszczonego w pracy konkursowej,

- os├│b trzecich zamieszczonych w pracy konkursowej, przy czym o┼Ťwiadcza, ┼╝e dysponuje zgodami os├│b trzecich wyra┼╝onymi w formie pisemnej na wykorzystanie ich wizerunk├│w na zasadach opisanych wy┼╝ej;

7) przyjmuje do wiadomo┼Ťci klauzul─Ö informacyjn─ů dotycz─ůc─ů przetwarzania danych osobowych, kt├│rej tre┼Ť─ç obejmuje ┬ž5 Regulaminu Programu;

3. Kontroli spełnienia warunków udziału w Konkursie dokonuje Komisja Konkursowa (Jury), powołana przez Organizatora.

4. Uczestnik Konkursu mo┼╝e z┼éo┼╝y─ç tylko jedn─ů prac─Ö konkursow─ů w Konkursie.

5. Komisja Konkursowa (Jury) wykluczy z Konkursu osob─Ö niespe┼éniaj─ůc─ů kt├│regokolwiek z warunk├│w uczestnictwa w Konkursie okre┼Ťlonych w ┬ž 1 ust. 4 oraz ┬ž 2 ust.1, 2, 4 niniejszego Regulaminu. Komisja Konkursowa (Jury) poinformuje o wykluczeniu z Konkursu wraz z uzasadnieniem poprzez przes┼éanie informacji z adresu poczty elektronicznej:┬áklub@klubnatura.pl┬ána adres poczty elektronicznej Uczestnika podany podczas rejestracji w Konkursie, w terminie 7 dni roboczych od dnia powzi─Öcia wiadomo┼Ťci o okoliczno┼Ťci stanowi─ůcej podstaw─Ö do wykluczenia z Konkursu.

6.┬áUczestnik mo┼╝e w ka┼╝dym czasie zdecydowa─ç o rezygnacji z udzia┼éu w Konkursie poprzez kontakt z Organizatorem, kt├│ry na podstawie dyspozycji Uczestnika w formie wiadomo┼Ťci email wys┼éanej z adresu poczty elektronicznej podanego podczas rejestracji w Konkursie o tre┼Ťci ÔÇ×Rezygnuj─Ö z udzia┼éu w konkursie Naturalna piel─ÖgnacjaÔÇŁ na adres poczty elektronicznej:┬áklub@klubnatura.pl.┬á

┬ž 3 Nagrody w Konkursie

 1. Ka┼╝dy Uczestnik Konkursu, kt├│ry we┼║mie udzia┼é w Konkursie i w okresie od dnia 15 czerwca 2022r. do dnia 21 czerwca 2022r. godz. 23:59 napisze jaki kosmetyk i dlaczego ratuje Wasz look w ka┼╝dej sytuacji, wy┼Ťle ewentualnie zdj─Öcie kosmetyku, podpisze (w nazwie pliku) swoim imieniem i nazwiskiem oraz prze┼Ťle poprzez formularz konkursowy udost─Öpniony na stronie┬áwww.klubnatura.pl┬áw zak┼éadce ÔÇ×KonkursyÔÇŁ w formacie nie mniejszym ni┼╝ 2000 pikseli na d┼éu┼╝szym boku otrzyma 50 punkt├│w w Programie.

 2. Dodatkowo, wyboru 10 (dziesi─Öciu) zwyci─Özc├│w Konkursu (ÔÇ×Laureat├│wÔÇŁ) na podstawie oceny przes┼éanych prac konkursowych, spe┼éniaj─ůcych wymogi niniejszego Regulaminu, dokonuje Komisja Konkursowa (Jury).

 3. Laureatami Konkursu s─ů Uczestnicy Konkursu, kt├│rzy przedstawi─ů najwy┼╝ej ocenione zg┼éoszenia przez Komisj─Ö Konkursow─ů (Jury), z zastrze┼╝eniem, ┼╝e Komisja Konkursowa dokonuje wyboru 10 (dziesi─Öciu) prac konkursowych spo┼Ťr├│d przes┼éanych. Kryteriami oceny prac konkursowych w odniesieniu do fotografii jest oryginalno┼Ť─ç uj─Öcia tematu, estetyka, poprawno┼Ť─ç techniczna i oryginalno┼Ť─ç u┼╝ytej techniki oraz kompozycja, a w przypadku opisu poprawno┼Ťci j─Özykowa oraz oryginalno┼Ť─ç uj─Öcia tematu.

 4. Komisja Konkursowa (Jury) przyzna ka┼╝demu z 10 Laureat├│w Konkursu nagrod─Ö rzeczow─ů (dalej ÔÇ×NagrodaÔÇŁ) w postaci zestawu kosmetyk├│w o ┼é─ůcznej warto┼Ťci 122,51 z┼é, sk┼éadaj─ůcego si─Ö z nast─Öpuj─ůcych produkt├│w:

Szampon Do W┼éos├│w Regeneruj─ůcy z Aloesem 380 ml / 11,49 z┼é

Wegański żel pod prysznic 380 ml / 9,99 zł

Balsam uj─Ödrniaj─ůcy 380 ml / 19,99 z┼é

Antycellulitowa rękawica do mycia z włókien konopi 1 szt / 19,99 zł

Maseczka Energetyzuj─ůca 15 ml / 8,99 z┼é

Serum Pod Oczy Kwas Hialuronowy Nagietek 15 ml / 15,79 zł

Regeneruj─ůca Maska Do St├│p + Skarpetki 1 szt. / 10,49 z┼é

Peeling do stóp 100 ml / 9,99 zł

Mgiełka Do Ciała Cytrusowy Sad 200 ml / 15,79 zł

 1. Obrady Komisji Konkursowej (Jury) odb─Öd─ů si─Ö w dniu 30 czerwca 2022r. Laureaci Konkursu zostan─ů poinformowani o wygranej w formie wiadomo┼Ťci e-mail wys┼éanej z adresu poczty elektronicznej: klub@klubnatura.pl na adres poczty elektronicznej, wskazany przez Uczestnika Konkursu w czasie rejestracji w Programie, w terminie do dnia 5 lipca 2022r. W przypadku, o kt├│rym mowa w zdaniu poprzednim Organizator zwr├│ci si─Ö w tej samej wiadomo┼Ťci do Laureat├│w o wskazanie adres├│w do korespondencji w celu wys┼éania Nagr├│d.

 2. Laureaci Konkursu, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o przyznaniu Narody w postaci zestawu kosmetyk├│w zobowi─ůzani s─ů do podania adresu, pod kt├│ry Organizator zobowi─ůzuje si─Ö dostarczy─ç Nagrod─Ö. Nagrody zostan─ů wys┼éane na adres wskazany przez Laureata w terminie do 10 lipca 2022 roku.

 3. Nagrody nie podlegaj─ů zamianie na inne nagrody rzeczowe ani na pieni─ůdze.

 4. Laureat Konkursu nie mo┼╝e przenie┼Ť─ç prawa do przyznanej nagrody na osoby trzecie.

 5. Warto┼Ť─ç Nagrody dla Laureata Konkursu jest zwolniona z podatku dochodowego od os├│b fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68) ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od os├│b fizycznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 z p├│┼║n. zm.).

 6. Nagrody zostan─ů wydane zgodnie z obowi─ůzuj─ůcymi przepisami prawa podatkowego.

 7. Przyznane przez Komisj─Ö Konkursowa (Jury) punkty, o kt├│rych mowa jest w ┬ž3 ust. 1 Regulaminu Konkursu, s─ů doliczane do Konta Uczestnika, o kt├│rym mowa w ┬ž 1 ust. 8 Regulaminu Programu (dalej ÔÇ×Konto UczestnikaÔÇŁ) i mog─ů zosta─ç wymienione przez Uczestnika Konkursu na nagrody na zasadach okre┼Ťlonych w ┬ž11 Regulaminu Programu.

 8. W przypadku powzi─Öcia wiadomo┼Ťci przez Organizatora, ┼╝e nagrodzona praca konkursowa narusza prawa os├│b trzecich, Komisja Konkursowa pozbawi Uczestnika Konkursu przyznanych punkt├│w o kt├│rych mowa jest w ┬ž3 ust. 1 Regulaminu Konkursu, poprzez manualne odliczenie punkt├│w z Konta Uczestnika. Odliczenie punkt├│w w przypadku okre┼Ťlonym w zdaniu poprzednim nie zwalnia Uczestnika Konkursu z odpowiedzialno┼Ťci na zasadach og├│lnych, przewidzianej w przepisach prawa powszechnie obowi─ůzuj─ůcego. Dodatkowo w przypadku Laureata Konkursu b─Ödzie on zobowi─ůzany do zwrotu r├│wnowarto┼Ťci Nagrody, w terminie wskazanym w wezwaniu Organizatora, nie kr├│tszym ni┼╝ 7 dni.┬á

┬ž4.

Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje dotycz─ůce sposobu przeprowadzenia Konkursu, w tym liczby przyznanych punkt├│w, nieotrzymania nagrody w przypadku spe┼énienia warunk├│w do jej otrzymania lub otrzymania nagrody z wadami lub innej ni┼╝ zam├│wiona, Uczestnicy powinni zg┼éasza─ç pisemnie za po┼Ťrednictwem poczty elektronicznej z adresu poczty elektronicznej wskazanego podczas rejestracji na adres poczty elektronicznej Organizatora:┬áklub@klubnatura.pl,┬á w terminie 30 dni od dnia wyst─ůpienia zdarzenia stanowi─ůcego podstaw─Ö reklamacji przy czym reklamacje dotycz─ůce wad produkt├│w stanowi─ůcych nagrody (r─Ökojmia za wady)┬á┬ámo┼╝na zg┼éasza─ç je┼╝eli wada zostanie stwierdzona przed up┼éywem dw├│ch lat od dnia wydania┬ánagrody.

 2. Reklamacja zg┼éoszona po terminie okre┼Ťlonym w ust. 1 pozostaje bez rozpatrzenia przez Organizatora.

 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.

 4. Reklamacje rozpatrywane b─Öd─ů przez Komisj─Ö Konkursow─ů (Jury), w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia ich otrzymania przez Organizatora.

 5. O decyzji Komisji Konkursowej w sprawie zg┼éoszonej reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony w formie wiadomo┼Ťci e-mail na adres poczty elektronicznej wskazany podczas rejestracji, w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji.

 6. Przewidziana w ust. 1 ÔÇô 5 powy┼╝ej procedura reklamacji nie wy┼é─ůcza prawa dochodzenia roszcze┼ä w trybie mediacji lub post─Öpowania s─ůdowego.┬á

┬ž5.

Dane osobowe

Informacja o danych osobowych Uczestnika Konkursu zawarta jest w ┬ž5 Regulaminie Programu.┬á

┬ž6.

Postanowienia końcowe

 1. Prawa i obowi─ůzki Organizatora i Uczestnik├│w okre┼Ťlone s─ů w Regulaminie Konkursu, Regulaminie Programu oraz w odpowiednich przepisach prawa.

 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje si─Ö odpowiednio przepisy Regulaminu Programu oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

 3. Wszelkie spory wynik┼ée z tytu┼éu wykonania zobowi─ůza┼ä zwi─ůzanych z dzia┼éalno┼Ťci─ů Konkursu b─Öd─ů rozstrzygane przez w┼éa┼Ťciwy miejscowo i rzeczowo s─ůd powszechny.

 4. Wszelkie informacje o Konkursie oraz Regulamin Konkursu i Regulamin Programu s─ů dost─Öpne dla Uczestnik├│w w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.klubnatura.pl.