REGULAMIN OG├ôLNOPOLSKIEGO KONKURSU KRZY┼╗├ôWKOWEGO W MAGAZYNIE ÔÇ×NATURAÔÇŁ - kwiecie┼ä/2022

I. ZAGADNIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu krzy┼╝├│wkowego w magazynie ÔÇ×NaturaÔÇŁ zwanego dalej ÔÇ×KonkursemÔÇŁ, jest Natura sp. z o.o. z siedzib─ů w ┼üodzi, ul. Pojezierska 90a, 91-341 ┼ü├│d┼║, wpisana do Rejestru Przedsi─Öbiorc├│w Krajowego Rejestru S─ůdowego prowadzonego przez S─ůd Rejonowy dla ┼üodzi-┼Ür├│dmie┼Ťcia w ┼üodzi, Wydzia┼é XX Gospodarczy Krajowego Rejestru S─ůdowego pod numerem KRS: 0000034905, NIP: 5270014428, REGON: 010416589, BDO: 00010534, kapita┼é zak┼éadowy: 56 048 000 z┼é (ÔÇ×OrganizatorÔÇŁ).
2. Obs┼éug─ů Konkursu zajmuje si─Ö Organizator. Do wszelkich czynno┼Ťci w zakresie prowadzenia Konkursu uprawniona jest 3-osobowa Komisja Konkursowa (przewodnicz─ůcy i 2 cz┼éonk├│w) powo┼éana przez Zarz─ůd Organizatora. Komisja Konkursowa odpowiada za zgodny z Regulaminem przebieg Konkursu.
3. Konkurs trwa od dnia 1 kwietnia 2022 r. do dnia 10 lipca 2022 r.
4. Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
5. Niniejszy Regulamin dost─Öpny jest w siedzibie Organizatora i na stronie www.klubnatura.pl. Regulamin jest jedynym dokumentem reguluj─ůcym zasady Konkursu. Wszelkie inne informacje zwi─ůzane z Konkursem maj─ů jedynie charakter pomocniczy lub instrukta┼╝owy. Regulamin b─Ödzie dost─Öpny w czasie trwania Konkursu i w terminie 15 dni roboczych od jego zako┼äczenia.

II. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Udzia┼é w Konkursie mog─ů bra─ç tylko osoby pe┼énoletnie maj─ůce sta┼ée miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, z zastrze┼╝eniem pkt. 2. poni┼╝ej oraz maj─ůce pe┼én─ů zdolno┼Ť─ç do czynno┼Ťci prawnych (dalej: Uczestnik/Uczestnicy).
2. W Konkursie nie mog─ů bra─ç udzia┼éu pracownicy Organizatora ani osoby, kt├│re wykonuj─ů prac─Ö lub czynno┼Ťci na jego rzecz na podstawie innego tytu┼éu prawnego ni┼╝ stosunek pracy, w szczeg├│lno┼Ťci umowy cywilnoprawnej (umowy zlecenia, umowy o ┼Ťwiadczenie us┼éug, umowy o dzie┼éo, umowy B2B lub innej umowy o podobnym charakterze)
3. W celu wzięcia udziału w Konkursie należy:

  1. rozwi─ůza─ç krzy┼╝├│wk─Ö zamieszczon─ů w wydaniu magazynu ÔÇ×NaturaÔÇŁ nr 4 (kwiecie┼ä)/2022, a nast─Öpnie:
  2. przes┼éa─ç w terminie od dnia 1 kwietnia 2022 r. do dnia 30 kwietnia 2022 r. godz. 23:59 swoje zg┼éoszenie udzia┼éu w Konkursie na adres e-mail Organizatora: magazynnatura@drogerienatura.pl zawieraj─ůce: imi─Ö i nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail (je┼Ťli na potrzeby udzia┼éu w Konkursie ma by─ç inny ni┼╝ adres e-mail, z kt├│rego wysy┼éa si─Ö zg┼éoszenie) has┼éo stanowi─ůce rozwi─ůzanie krzy┼╝├│wki, opublikowanej w magazynie ÔÇ×NaturaÔÇŁ nr 4 (kwiecie┼ä)/2022 oraz przedstawienie pomys┼éu na artyku┼é o tematyce ekologicznej do magazynu ÔÇ×NaturaÔÇŁ, zgodnie z komunikatem zamieszczonym bezpo┼Ťrednio pod krzy┼╝├│wk─ů.

4. Przesłanie przez Uczestnika zgłoszenia udziału w Konkursie, o którym mowa w pkt II.3.2) Regulaminu jest równoznaczne:

  1. ze z┼éo┼╝eniem o┼Ťwiadczenia woli udzia┼éu w Konkursie:
  2. z akceptacj─ů Regulaminu Og├│lnopolskiego Konkursu Krzy┼╝├│wkowego w Magazynie ÔÇ×NaturaÔÇŁ i okre┼Ťlonych w nim zasad Konkursu,
  3. ze z┼éo┼╝eniem o┼Ťwiadczenia, ┼╝e przyjmuje do wiadomo┼Ťci klauzul─Ö informacyjn─ů dotycz─ůc─ů przetwarzania danych osobowych przez Organizatora,
  4. ze z┼éo┼╝eniem o┼Ťwiadczenia, ┼╝e przedstawiony pomys┼é na artyku┼é o tematyce ekologicznej do magazynu ÔÇ×NaturaÔÇŁ, zgodnie z komunikatem zamieszczonym bezpo┼Ťrednio pod krzy┼╝├│wk─ů opublikowan─ů w magazynie ÔÇ×NaturaÔÇŁ nr 4 (kwiecie┼ä)/2022 nie narusza praw os├│b trzecich, w szczeg├│lno┼Ťci praw autorskich.

5. Uczestnik Konkursu mo┼╝e przes┼éa─ç tylko jedno zg┼éoszenie udzia┼éu w Konkursie, o kt├│rym mowa w pkt II.3.2) Regulaminu, w tym tylko jedno has┼éo stanowi─ůce rozwi─ůzanie krzy┼╝├│wki opublikowanej w magazynie ÔÇ×NaturaÔÇŁ nr 4 (kwiecie┼ä)/2022 oraz jeden pomys┼é na artyku┼é o tematyce ekologicznej do magazynu ÔÇ×NaturaÔÇŁ, zgodnie z komunikatem zamieszczonym bezpo┼Ťrednio pod krzy┼╝├│wk─ů.
6. Kontroli spe┼énienia warunk├│w przyst─ůpienia do Konkursu okre┼Ťlonych w pkt II.1-5 Regulaminu dokonuje Komisja Konkursowa. Komisja Konkursowa wykluczy Uczestnika z Konkursu w przypadku niespe┼énienia kt├│regokolwiek z warunk├│w uczestnictwa w Konkursie okre┼Ťlonych w pkt II.1-5 Regulaminu. Zawiadomienie o wykluczeniu z Konkursu wraz z uzasadnieniem Komisja Konkursowa przesy┼éa na adres e-mail Uczestnika wskazany w zg┼éoszeniu udzia┼éu w Konkursie, o kt├│rym mowa w pkt II.3.2) Regulaminu, w terminie 2 dni roboczych od dnia powzi─Öcia wiadomo┼Ťci o przyczynie wykluczenia.

III. WYŁANIANIE LAUREATÓW

1. Wyłonienia laureatów Konkursu dokonuje Komisja konkursowa.
2. Komisja konkursowa wybiera spo┼Ťr├│d prawid┼éowych zg┼éosze┼ä, o kt├│rych mowa w pkt II Regulaminu, 10 Laureat├│w. Laureatami zostan─ů Uczestnicy, kt├│rzy podadz─ů prawid┼éowe has┼éo krzy┼╝├│wki i przedstawi─ů najwy┼╝ej oceniony przez Komisj─Ö konkursow─ů pomys┼é na artyku┼é o tematyce ekologicznej do magazynu ÔÇ×Natura.ÔÇŁ Kryteriami oceny pomys┼éu na recykling magazynu ÔÇ×NaturaÔÇŁ s─ů: poprawno┼Ť─ç j─Özykowa, oryginalno┼Ť─ç i kreatywno┼Ť─ç.
3. Posiedzenie Komisji konkursowej i wyb├│r Laureat├│w odb─Ödzie si─Ö w ci─ůgu 14 dni od daty zako┼äczenia przyjmowania zg┼éosze┼ä konkursowych tj. nie p├│┼║niej ni┼╝ dnia 14 maja 2022 r.

IV. NAGRODY

1. W Konkursie 10 (dziesi─Öciu) Laureatom przyznane zostan─ů nagrody w postaci zestaw├│w kosmetyk├│w Skinimal o warto┼Ťci 94,97 z┼é ka┼╝dy zestaw.
2. Warto┼Ť─ç ka┼╝dej z nagr├│d nie przekroczy 2.000 z┼é (dwa tysi─ůce z┼éotych) i w zwi─ůzku z powy┼╝szym Laureat, b─Öd─ůcy osob─ů fizyczn─ů nieprowadz─ůc─ů dzia┼éalno┼Ťci gospodarczej, korzysta ze zwolnienia od opodatkowania podatkiem dochodowym na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od os├│b fizycznych.
3. Nagroda nie podlega zamianie na ekwiwalent pieni─Ö┼╝ny ani na inn─ů nagrod─Ö rzeczow─ů.
4. Fundatorem i Podmiotem Wydaj─ůcym nagrody w Konkursie jest Organizator.
5. Nagrody zostan─ů wydane zgodnie z obowi─ůzuj─ůcymi przepisami prawa podatkowego.

V. ZASADY ODBIORU NAGRÓD

1. Laureat zostanie powiadomiony o przyznaniu nagrody na adres e-mail, z którego przesłał zgłoszenie do Konkursu, o którym mowa w pkt II.3 Regulaminu w terminie do dnia 21 maja 2022 r.
2. Nagrody zostan─ů wys┼éane Laureatom przez Podmiot Wydaj─ůcy przesy┼ék─ů pocztow─ů na adres korespondencyjny podany w zg┼éoszeniu, o kt├│rym mowa w pkt II.3 Regulaminu, w ci─ůgu 20 dni od daty wy┼éonienia Laureat├│w, tj. nie p├│┼║niej ni┼╝ do dnia 4 czerwca 2022 r.
3. Je┼╝eli pomys┼é na artyku┼é o tematyce ekologicznej do magazynu ÔÇ×NaturaÔÇŁ, zgodnie z komunikatem zamieszczonym w magazynie ÔÇ×NaturaÔÇŁ nr 4 (kwiecie┼ä)/2022 bezpo┼Ťrednio pod krzy┼╝├│wk─ů, narusza prawa os├│b trzecich, w szczeg├│lno┼Ťci prawa autorskie, nagrody nie wydaje si─Ö. W przypadku wydania nagrody w sytuacji, o kt├│rej mowa w zdaniu poprzednim, Laureat zobowi─ůzany jest do zwrotu nagrody Podmiotowi┬áWydaj─ůcemu w stanie nienaruszonym (w oryginalnie zamkni─Ötym opakowaniu), a w przypadku jej u┼╝ywania (w tym rozpakowania), do zwrotu jej r├│wnowarto┼Ťci okre┼Ťlonej w pkt IV.1 Regulaminu, w terminie okre┼Ťlonym w wezwaniu do zwrotu nagrody lub jej r├│wnowarto┼Ťci przez Podmiot Wydaj─ůcy, nie kr├│tszym jednak ni┼╝ 14 dni do dnia dor─Öczenia wezwania.

VI. POST─śPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Reklamacje dotycz─ůce przebiegu Konkursu mog─ů by─ç zg┼éaszane pisemnie z adresu e-mail, o kt├│rym mowa w pkt II.3.2) Regulaminu, na adres e-mail Organizatora: magazynnatura@drogerienatura.pl z dopiskiem ÔÇ×Krzy┼╝├│wka w magazynie ÔÇ×NaturaÔÇŁ ÔÇô reklamacjaÔÇŁ w terminie do dnia 20 czerwca 2022 r.
2. Reklamacja zg┼éoszona po terminie okre┼Ťlonym w pkt VI.1 Regulaminu pozostaje bez rozparzenia przez Organizatora.
3. Pisemna reklamacja powinna zawiera─ç: imi─Ö i nazwisko Uczestnika, jak r├│wnie┼╝ wskazanie przyczyny reklamacji.
4. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
5. O decyzji Organizatora w sprawie zgłoszonej reklamacji Uczestnik Konkursu zostanie powiadomiony na adres e-mail, o którym mowa w pkt II.3.2) Regulaminu w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji.
6. Przewidziana w pkt VI.1 ÔÇô 5 powy┼╝ej procedura reklamacji nie wy┼é─ůcza prawa dochodzenia roszcze┼ä w trybie mediacji lub postepowania s─ůdowego.

VII. DANE OSOBOWE

1. Na podstawie rozporz─ůdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os├│b fizycznych w zwi─ůzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep┼éywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og├│lne rozporz─ůdzenie o ochronie danych), dalej RODO, Administratorem danych osobowych Uczestnik├│w, przetwarzanych w zwi─ůzku z organizacj─ů i realizacj─ů Konkursu jest Natura Sp├│┼éka z ograniczon─ů odpowiedzialno┼Ťci─ů, ul. Pojezierska 90A, 91-341 ┼ü├│d┼║, zwana dalej ADO (Kontakt za po┼Ťrednictwem danych teleadresowych lub listownie).
2. ADO powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@drogerienatura.pl
3. ADO przetwarza dane osobowe w zwi─ůzku z dobrowolnym udzia┼éem Uczestnika w Konkursie, na podstawie swojego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), kt├│rym jest realizacja Konkursu, w tym r├│wnie┼╝ og┼éoszenie wynik├│w, ewentualne wr─Öczenie Nagrody oraz rozpatrywanie reklamacji. Dane osobowe b─Öd─ů r├│wnie┼╝ przetwarzane dla wype┼énienia obowi─ůzk├│w p┼éatnika podatku dochodowego od os├│b fizycznych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Dla potrzeb wskazanych w zdaniu poprzednim ADO przetwarza nast─Öpuj─ůce dane osobowe: imi─Ö i nazwisko, adres poczty elektronicznej (e - mail), a tak┼╝e w przypadku przyznania nagrody r├│wnie┼╝ adres korespondencyjny.
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezb─Ödne dla cel├│w zwi─ůzanych z realizacj─ů Konkursu w tym wzi─Öcia udzia┼éu w Konkursie przez Uczestnika.
5. Odbiorcami danych osobowych mog─ů by─ç podmioty, kt├│rym ADO ma obowi─ůzek ich udost─Öpnienia na podstawie obowi─ůzuj─ůcych przepis├│w prawa. Dane osobowe Laureat├│w Konkursu zostan─ů udost─Öpnione fundatorowi oraz firmom kurierskim celem wys┼éania nagrody. Dane osobowe nie b─Öd─ů przekazywane do pa┼ästw trzecich w tym organizacji mi─Ödzynarodowych.
6. Dane osobowe przechowywane b─Öd─ů przez okres niezb─Ödny dla realizacji Konkursu, a po tym okresie wy┼é─ůcznie przez czas niezb─Ödny dla cel├│w zwi─ůzanych z zabezpieczeniem praw lub ewentualnych roszcze┼ä oraz przez okres zwi─ůzany z wype┼énieniem obowi─ůzk├│w prawnych na┼éo┼╝onych na ADO (dane Laureat├│w przetwarzane w├│wczas b─Öd─ů przez okres 6 lat). Zaprzestanie przetwarzania danych osobowych, mo┼╝e nast─ůpi─ç r├│wnie┼╝ w zwi─ůzku z ┼╝─ůdaniem sprzeciwu Uczestnika wobec przetwarzania danych osobowych.
7. Ka┼╝demu Uczestnikowi, w zakresie wynikaj─ůcym z przepis├│w prawa, przys┼éuguje prawo do dost─Öpu do swoich danych oraz ich sprostowania, usuni─Öcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz prawo do przeniesienia danych.
8. W przypadku w─ůtpliwo┼Ťci zwi─ůzanych z przetwarzaniem danych osobowych ka┼╝da osoba mo┼╝e zwr├│ci─ç si─Ö do ADO b─ůd┼║ powo┼éanego Inspektora Ochrony Danych, z pro┼Ťb─ů o udzielenie informacji. Niezale┼╝nie od powy┼╝szego ka┼╝demu przys┼éuguje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego ÔÇô Prezesa Urz─Ödu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
9. Dane osobowe przetwarzane w ramach realizacji niniejszego Konkursu nie podlegaj─ů zautomatyzowanemu przetwarzaniu w tym profilowaniu.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie spory wynik┼ée z tytu┼éu wykonania zobowi─ůza┼ä zwi─ůzanych z Konkursem b─Öd─ů rozstrzygane przez w┼éa┼Ťciwy miejscowo i rzeczowo s─ůd powszechny.
2. Prawa i obowi─ůzki Organizatora i Uczestnik├│w Konkursu okre┼Ťlone s─ů wy┼é─ůcznie w Regulaminie Konkursu oraz w odpowiednich przepisach prawa. Wszelkie informacje o Konkursie dost─Öpne s─ů w siedzibie Organizatora.
3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje si─Ö przepisy Kodeksu cywilnego.
4. Dane osobowe Uczestnik├│w Konkursu zostan─ů wykorzystane przez Organizatora wy┼é─ůcznie na potrzeby uczestnictwa w Konkursu, na zasadach okre┼Ťlonych w Regulaminie Konkursu.