REGULAMIN OG├ôLNOPOLSKIEGO KONKURSU KRZY┼╗├ôWKOWEGO W MAGAZYNIE ÔÇ×NATURAÔÇŁ - Stycze┼ä/2022

I. ZAGADNIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu krzy┼╝├│wkowego w magazynie ÔÇ×NaturaÔÇŁ zwanego dalej ÔÇ×KonkursemÔÇŁ, jest Natura sp. z o.o. z siedzib─ů w ┼üodzi, ul. Pojezierska 90a, 91-341 ┼ü├│d┼║, wpisana do rejestru przedsi─Öbiorc├│w prowadzonego przez S─ůd Rejonowy dla ┼üodzi-┼Ür├│dmie┼Ťcia w ┼üodzi, Wydzia┼é XX Gospodarczy Krajowego Rejestru S─ůdowego pod numerem KRS: 0000034905, NIP: 5270014428, REGON: 010416589, BDO: 00010534, kapita┼é zak┼éadowy: 56 048 000 z┼é (ÔÇ×OrganizatorÔÇŁ).
2. Obs┼éug─ů Konkursu zajmuje si─Ö Organizator.
3. Fundatorem nagr├│d w Konkursie jest Organizator.
4. Konkurs trwa od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 28 lutego 2022 r.
5. Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
6. Niniejszy Regulamin dost─Öpny jest w siedzibie Organizatora i na stronie www.klubnatura.pl. Regulamin jest jedynym dokumentem reguluj─ůcym zasady Konkursu. Wszelkie inne informacje zwi─ůzane z Konkursem maj─ů jedynie charakter pomocniczy lub instrukta┼╝owy. Regulamin b─Ödzie dost─Öpny w czasie trwania Konkursu i w terminie 15 dni roboczych od jego zako┼äczenia.

  II. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

  1. Udzia┼é w Konkursie mog─ů bra─ç tylko osoby pe┼énoletnie maj─ůce sta┼ée miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, z zastrze┼╝eniem pkt. 2. poni┼╝ej oraz maj─ůce pe┼én─ů zdolno┼Ť─ç do czynno┼Ťci prawnych.
  2. W Konkursie nie mog─ů bra─ç udzia┼éu pracownicy Organizatora ani osoby, kt├│re wykonuj─ů prac─Ö lub czynno┼Ťci na jego rzecz na podstawie innego tytu┼éu prawnego ni┼╝ stosunek pracy, ani te┼╝ cz┼éonkowie najbli┼╝szej rodziny wymienionych os├│b.
  3. W celu wzięcia udziału w Konkursie należy:
  a. rozwi─ůza─ç krzy┼╝├│wk─Ö zamieszczon─ů w wydaniu magazynu ÔÇ×NaturaÔÇŁ nr 1 (stycze┼ä)/2022, a nast─Öpnie:
  b. przes┼éa─ç swoje zg┼éoszenie na adres e-mail Organizatora magazynnatura@drogerienatura.pl zawieraj─ůce has┼éo stanowi─ůce rozwi─ůzanie krzy┼╝├│wki oraz
  c. przes┼éa─ç wraz ze zg┼éoszeniem odpowied┼║ na pytanie konkursowe opublikowane w magazynie ÔÇ×NaturaÔÇŁ nr 1 (stycze┼ä)/2022 bezpo┼Ťrednio pod krzy┼╝├│wk─ů.
  4. Z chwil─ů przes┼éania zg┼éoszenia do Konkursu, wraz z informacjami, o kt├│rych mowa w pkt 3. osoby zg┼éaszaj─ůce staj─ů si─Ö Uczestnikami Konkursu (ÔÇ×UczestnicyÔÇŁ).
  5. Wraz ze zg┼éoszeniem Uczestnik zobowi─ůzany jest poda─ç swoje imi─Ö i nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail oraz numer telefonu.
  6. Zgłoszenia do Konkursu można przesyłać do dnia 31 stycznia 2022 r.
  7. Organizatorowi przys┼éuguje prawo do odmowy przyj─Öcia zg┼éoszenia w Konkursie, niespe┼éniaj─ůcego warunk├│w wskazanych w niniejszym Regulaminie.
   

  III. NAGRODY

  1. W Konkursie 10 (dziesi─Öciu) Laureatom przyznane zostan─ů nagrody w postaci zestaw├│w sk┼éadaj─ůcych si─Ö z produkt├│w marek Organizatora o warto┼Ťci 89,95 z┼é za ka┼╝dy zestaw.
  2. Warto┼Ť─ç nagrody nie przekroczy 2.000 z┼é (dwa tysi─ůce z┼éotych) i w zwi─ůzku z powy┼╝szym Laureat, b─Öd─ůcy osob─ů fizyczn─ů nieprowadz─ůc─ů dzia┼éalno┼Ťci gospodarczej, korzysta ze zwolnienia od opodatkowania podatkiem dochodowym na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od os├│b fizycznych.
  3. Nagroda nie podlega zamianie na ekwiwalent pieni─Ö┼╝ny.


  IV. WYŁANIANIE LAUREATÓW

  1. Wy┼éonienie laureat├│w Konkursu nast─ůpi w drodze decyzji Komisji konkursowej (dalej ÔÇ×LaureatÔÇÖ) powo┼éywanej przez Organizatora (ÔÇ×Komisja konkursowaÔÇŁ).
  2. Komisja konkursowa sk┼éada si─Ö z co najmniej 3 ekspert├│w. Cz┼éonkowie komisji wybieraj─ů spo┼Ťr├│d siebie Przewodnicz─ůcego Komisji konkursowej (ÔÇ×Przewodnicz─ůcyÔÇŁ).
  3. Komisja konkursowa wybiera spo┼Ťr├│d prawid┼éowych zg┼éosze┼ä Uczestnik├│w 3 (trzy) odpowiedzi na pytanie konkursowe, kt├│rych autorom przyznany zostanie status Laureata oraz prawo do odebrania nagrody. Kryterium wyboru Laureata jest podanie prawid┼éowego has┼éa krzy┼╝├│wki oraz najbardziej kreatywna w ocenie Komisji konkursowej odpowied┼║ na pytanie konkursowe.
  4. Posiedzenie Komisji konkursowej odb─Ödzie si─Ö w ci─ůgu 14 dni od daty zako┼äczenia przyjmowania zg┼éosze┼ä konkursowych tj. nie p├│┼║niej ni┼╝ dnia 14 lutego 2022 r.


  V. ZASADY ODBIORU NAGRÓD

  1. Laureat zostanie powiadomiony o przyznaniu nagrody na adres e-mail, z kt├│rego przes┼éa┼é zg┼éoszenie do Konkursu. W przypadku rezygnacji z nagrody prawo do uzyskania nagrody przechodzi na nast─Öpnego wskazanego przez Komisj─Ö konkursow─ů Laureata.
  2. Nagrody zostan─ů wys┼éane przez Organizatora Laureatom przesy┼ék─ů pocztow─ů na adres korespondencyjny podany w zg┼éoszeniu w ci─ůgu 20 dni od daty wy┼éonienia Laureat├│w, tj. nie p├│┼║niej ni┼╝ do dnia 6 marca 2022 r.


  VI. POST─śPOWANIE REKLAMACYJNE

  1. Reklamacje dotycz─ůce przebiegu Konkursu mog─ů by─ç zg┼éaszane pisemnie na adres e-mail Organizatora magazynnatura@drogerienatura.pl z dopiskiem ÔÇ×Krzy┼╝├│wka w magazynie ÔÇ×NaturaÔÇŁ ÔÇô reklamacjaÔÇŁ w terminie do dnia 14 lutego 2022 r.
  2. Reklamacja powinna zawiera─ç imi─Ö i nazwisko Uczestnika, jak r├│wnie┼╝ wskazanie przyczyny reklamacji.
  3. Powołana przez Organizatora Komisja Odwoławcza rozpatrywać będzie reklamacje na podstawie niniejszego Regulaminu.
  4. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.


  VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Administratorem danych osobowych Uczestnik├│w konkursu jest Organizator Natura sp. z o.o. z siedzib─ů w ┼üodzi, ul. Pojezierska 90A, 91-341 ┼ü├│d┼║ (kontakt: e-mail bok@drogerienatura.pl).
  2. Dane osobowe b─Öd─ů przetwarzane w celu realizacji Konkursu, w tym jego prawid┼éowego przeprowadzenia┬ái przyznania nagr├│d, a tak┼╝e rozpatrzenia ewentualnych reklamacji i roszcze┼ä, w zwi─ůzku z dobrowolnym udzia┼éem w Konkursie. Podstaw─ů prawn─ů jest art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporz─ůdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony os├│b fizycznych w zwi─ůzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep┼éywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), kt├│rym jest prawid┼éowe przeprowadzenie oraz rozliczenie Konkursu. Dane osobowe mog─ů by─ç tak┼╝e przetwarzane w celu prowadzenia ewidencji i dokumentacji ksi─Ögowo-rachunkowej - podstaw─ů prawn─ů przetwarzania danych jest wype┼énienie obowi─ůzku prawnego ci─ů┼╝─ůcego na Organizatorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w zwi─ůzku z brzmieniem przepis├│w ustawy z dnia 29 wrze┼Ťnia 1994 r. o rachunkowo┼Ťci oraz ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od os├│b prawnych. Dane przetwarzane b─Öd─ů przez okres niezb─Ödny dla realizacji praw wynikaj─ůcych z udzia┼éu w Konkursie (dane Laureata przetwarzane b─Öd─ů przez 6 lat). Dane osobowe przetwarzane w ramach realizacji Konkursu nie podlegaj─ů zautomatyzowanemu przetwarzaniu w tym profilowaniu.
  3. Odbiorcami danych osobowych b─Öd─ů: Organizator ÔÇô w celu przeprowadzenia Konkursu, wy┼éonienia Laureat├│w, oraz zapewnienia wysy┼éki nagr├│d. Dane osobowe mog─ů by─ç r├│wnie┼╝ przekazane organom uprawnionym na podstawie obowi─ůzuj─ůcych przepis├│w prawa. Dane osobowe nie b─Öd─ů przekazywane do pa┼ästw trzecich w tym organizacji mi─Ödzynarodowych.
  4. Ka┼╝dej osobie, kt├│rej dane s─ů przetwarzane, w zakresie wynikaj─ůcym z przepis├│w prawa, przys┼éuguje prawo dost─Öpu do swoich danych oraz ich sprostowania, usuni─Öcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
  5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.
  6. W przypadku w─ůtpliwo┼Ťci zwi─ůzanych z przetwarzaniem danych osobowych ka┼╝da osoba mo┼╝e zwr├│ci─ç si─Ö do Administratora z pro┼Ťb─ů o udzielenie informacji. Niezale┼╝nie od powy┼╝szego, ka┼╝demu przys┼éuguje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego ÔÇô Prezesa Urz─Ödu Ochrony Danych Osobowych.
  7. Zasady Konkursu reguluje niniejszy Regulamin. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje si─Ö powszechnie obowi─ůzuj─ůce przepisy.