PUNKTY RECEPCYJNE W WOJEWÓDZTWACH - ПРИЙОМНІ ПУНКТИ В ВОЄВОДСТВАХ


Dolnośląskie
 • Wrocław ul. Wittiga 4

Нижня Сілезія

 • Вроцлав вул. Віттігa 4

Kujawsko-Pomorskie     
 • Hotel Kopernik, Toruń ul. Wola Zamkowa 16

Куявсько-Поморське воєводство

 • Готель Kopernik, Торунь, вул. Воля Замкова 16

Lubelskie
 • Pałac Suchodolskich Gminny Ośrodek Kultury i Turystyki, ul. Parkowa 5, 22-175 Dorohusk – osiedle
 • Przygraniczne Centrum Kultury i Rekreacji, ul. Spółdzielcza 8, 22 - 540 Dołhobyczów
 • Zespół Szkół w Horodle, ul. Piłsudskiego 58, 22 - 523 Horodło
 • Szkoła Podstawowa w Lubyczy Królewskiej (zaplecze hali sportowej), ul. Jana III Sobieskiego 5, 22 - 680 Lubycza Królewska
 • Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Chełmie - ul. Graniczna 2A, 22-100 Chełm
 • Hrubieszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji - ul. Ciesielczuka 2, 22-500 Hrubieszów
 • Ośrodek Sportu i Rekreacji - Aleja Sportowa 8, 22-600 Tomaszów Lubelski
 • Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Jana Zamoyskiego 62, 22-400 Zamość
 • Budynek Gminnego Ośrodka Kultury, ul. Kryłowska 18, 22-530 Mircze 
 • Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie, ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin (punkt wirtualny)

Любельське воєводство 

 • Комунальний центр культури і туризму «Палац Суходольських», вул. Паркова 5, 22-175 Дорогуськ - житловий масив
 • Прикордонний центр культури та відпочинку, вул. Spółdzielcza 8, 22 - 540 Dołhobyczów
 • Шкільний комплекс у Городло, вул. Piłsudskiego 58, 22 - 523 Городло
 • Початкова школа в Любичі Кролевській (задня частина спортивного залу), вул. Jana III Sobieskiego 5, 22 - 680 Lubycza Królewska
 • Муніципальний центр спорту та відпочинку в Хелмі, вул. Graniczna 2A, 22-100 Chełm
 • Спортивно-оздоровчий центр Грубешовского, ул. Цесельчука 2, 22-500 Грубешов
 • Спортивно-оздоровчий центр, Aleja Sportowa 8, 22-600 Tomaszów Lubelski
 • Спортивно-оздоровчий центр, вул. Яна Замойського 62, 22-400 Замост
 • Будинок міського центру культури, вул. Криловська 18, 22-530 Мірче
 • Люблінське воєводське управління в Любліні, вул. Спокойна 4, 20-914 Люблін (віртуальний пункт)

Lubuskie
 • Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp., ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wlkp.

Любуське воєводство

 • Любуське воєводське управління в м. Гожув Велькопольский, вул. Яггелонська 8, 66-400 Гожув Велькопольский

Łódzkie
 • Łódzki Dom Kultury, Łódź ul. Traugutta 18

Лодзьке воєводство

 • Лодзький Дом Культури, Лодзь ul. Траугута 18

Małopolskie
 • Kraków, Dworzec Główny, przy wejściu na czwarty peron od strony kas biletowych. ul. Pawia, 31-154 Kraków

Малопольске воєводство

 • Краків, Головний залізничний вокзал, біля входу на четвертий перон від кас. вул. Павя, 31-154 Краків

Mazowieckie
 • Dworzec Warszawa Zachodnia, Al. Jerozolimskie 142

Мазовецьке воєводство

 • Залізничний вокзал Варшави Заходня, Ал. Єрозолімські 142

Opolskie
 • Dom Studenta "Sokrates", ul. Małopolska 22, 45-301 Opole

Опольське воєводство

 • Гуртожиток «Сократ», вул. Малопольська 22, 45-301 Ополе

Podkarpackie
 • Świetlica, Korczowa 155 37-552 Korczowa
 • Hala sportowa - Medyka 285, 37-732 Medyka
 • Szkoła Podstawowa w m. Krowica Sama 183, 37-625 Krowica Sama
 • Była Szkoła Podstawowa w Łodynie,  Łodyna 41, 38-700 Ustrzyki Dolne
 • Centrum Handlu i Magazynowania Korczowa Dolina - Hala Kijowska - Młyny 90, 37-552 Młyny
 • Przemyśl Dworzec kolejowy, plac legionów 1, 37-700 Przemyśl

Підкарпатське воєводство

 • Щветліца, Korczowa 155 37-552 Korczowa
 • Спортивний зал - Медика 285, 37-732 Медика
 • Початкова школа в Кровіці Сама 183, 37-625 Кровіця Сама
 • Колишня початкова школа в Лодині, Лодина 41, 38-700 Устшики Дольні
 • Торгово-складський центр Korczowa Dolina - Hala Kijowska - Młyny 90, 37-552 Młyny
 • Перемишль Залізничний вокзал, площа Легіону 1, 37-700 Перемишль

Podlaskie
 • Kompleks Hotelowy JARD "Nad Zalewem", ul. Białostocka 94-98, 16-010 Wasilków

Підляшшя

 • Готельний комплекс JARD "Над Залевем", вул. Бялостоцька 94-98, 16-010 Васількув

Pomorskie
 • Dom Harcerza. Gdańsk ul. Za murami 2/10

Поморське воєводство

 • Будинок скаута. Гданськ вул. За мурами 2/10

Śląskie
 • CARITAS, 40-042 Katowice, ul. Wita Stwosza 10

Сілезьке воєводство

 • САРІТАС, 40-042 Катовіце, вул. Віта Ствоша 10

Świętokrzyskie
 • Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3

Свентокшиське воєводство

 • Свєнтокшиське губернське управління в Кельце, вул. IX віку Кельц 3

Warmińsko - Mazurskie
 • 10-575 Olsztyn al. Piłsudskiego 7/9

Вармінсько - Мазурське воєводство

 • 10-575 Ольштин ал. Півсудськего 7/9

Wielkopolskie
 • Międzynarodowe Targi Poznańskie, ul. Głogowska 14, Poznań

Велькопольске воєводство

 • Познанський міжнародний ярмарок, вул. Глоговська 14, Познань