WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE - ЛЮБЕЛЬСКЕ ВОЄВОДСТВО

Punkty pomocy uchodźcom - Пункти допомоги біженцям:

Miejsca wydawania żywności i ubrań - Місця роздачі їжі та одягу


Punkty recepcyjne w województwie lubelskim:

Źródło: https://www.lublin.uw.gov.pl/aktualnosci/pomoc-uchod%C5%BAcom-z-ukrainy-na-terenie-woj-lubelskiego-komentarz-wojewody

Tam otrzymasz:

 • więcej informacji na temat pobytu w Polsce,
 • tymczasowe zakwaterowanie w Polsce,
 • ciepły posiłek, napój,
 • podstawową opiekę medyczną,
 • pomoc psychologiczną,
 • miejsce na odpoczynek.
 1. Pałac Suchodolskich Gminny Ośrodek Kultury i Turystyki, ul. Parkowa 5, 22-175 Dorohusk – osiedle
 2. Przygraniczne Centrum Kultury i Rekreacji, ul. Spółdzielcza 8, 22 - 540 Dołhobyczów
 3. Zespół Szkół w Horodle, ul. Piłsudskiego 58, 22 - 523 Horodło
 4. ​Szkoła Podstawowa w Lubyczy Królewskiej (zaplecze hali sportowej), ul. Jana III Sobieskiego 5, 22 - 680 Lubycza Królewska
 5. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Chełmie, ul. Graniczna 2A, 22-100 Chełm
 6. Hrubieszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Ciesielczuka 2, 22-500 Hrubieszów
 7. Ośrodek Sportu i Rekreacji, Aleja Sportowa 8, 22-600 Tomaszów Lubelski
 8. Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Jana Zamoyskiego 62, 22-400 Zamość
 9. Budynek Gminnego Ośrodka Kultury, ul. Kryłowska 18, 22-530 Mircze
 10. Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie, ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin (punkt wirtualny)


Рецепційний центр в Люблінському воєводстві:
Джерело: https://www.lublin.uw.gov.pl/aktualnosci/pomoc-uchod%C5%BAcom-z-ukrainy-na-terenie-woj-lubelskiego-komentarz-wojewody

У рецепційному центрі:
 • Ви отримаєте додаткову інформацію про Ваше перебування в Польщі,
 • ми надамо Вам тимчасове житло в Польщі,
 • Ви отримаєте гаряче харчування, напої,
 • базову медичну допомогу
 • місце для відпочинку. 
 1. Комунальний центр культури і туризму «Палац Суходольських», вул. Паркова 5, 22-175 Дорогуськ - житловий масив
 2. Прикордонний центр культури та відпочинку, вул. Spółdzielcza 8, 22 - 540 Dołhobyczów
 3. Шкільний комплекс у Городло, вул. Piłsudskiego 58, 22 - 523 Городло
 4. Початкова школа в Любичі Кролевській (задня частина спортивного залу), вул. Jana III Sobieskiego 5, 22 - 680 Lubycza Królewska
 5. Муніципальний центр спорту та відпочинку в Хелмі, вул. Graniczna 2A, 22-100 Chełm
 6. Спортивно-оздоровчий центр Грубешовского, ул. Цесельчука 2, 22-500 Грубешов
 7. Спортивно-оздоровчий центр, Aleja Sportowa 8, 22-600 Tomaszów Lubelski
 8. Спортивно-оздоровчий центр, вул. Яна Замойського 62, 22-400 Замост
 9. Будинок міського центру культури, вул. Криловська 18, 22-530 Мірче
 10. Люблінське воєводське управління в Любліні, вул. Спокойна 4, 20-914 Люблін (віртуальний пункт)