Kosmetyki naturalne a prawo

Prawdą jest, że kosmetyk naturalny nie ma definicji prawnej. Ale nie jest prawdą, że naturalność produktów nie podlega pod żadne przepisy prawa. Naturalność należy traktować jak każdą inną właściwość produktu. Jest to deklaracja marketingowa. Wszystkie deklaracje kosmetyczne są uregulowane prawnie. Podlegają pod rozporządzenie unijne (655/2013). Ono nakazuje wszystkim producentom, aby deklaracje były zgodne z przepisami prawa, prawdziwe, poparte dowodami, zgodne ze stanem faktycznym, uczciwe oraz umożliwiające podjęcie świadomej decyzji zakupowej konsumentowi.