Regulamin akcji ÔÇ×Klub Natura PlusÔÇŁ

1
Postanowienia og├│lne
 1. Niniejszy regulamin akcji ÔÇ×Klub Natura PlusÔÇŁ (zwany dalej ÔÇ×RegulaminemÔÇŁ) okre┼Ťla mechanizm, zakres i warunki uczestnictwa w akcji ÔÇ×Klub Natura PlusÔÇŁ, dalej zwanej ÔÇ×Akcj─ůÔÇŁ.
 2. Organizatorem Akcji jest Natura Sp├│┼éka z ograniczon─ů odpowiedzialno┼Ťci─ů z siedzib─ů w ┼üodzi, ul. Pojezierska 90 A, 91-341 ┼ü├│d┼║, wpisana do rejestru przedsi─Öbiorc├│w przez S─ůd Rejonowy dla ┼üodzi ÔÇô ┼Ür├│dmie┼Ťcia w ┼üodzi, XX Wydzia┼é Krajowego Rejestru S─ůdowego pod nr 0000034905, NIP 5270014428, o kapitale zak┼éadowym w wysoko┼Ťci 69.798.000,00 z┼é op┼éaconym w ca┼éo┼Ťci, BDO 00010534, zwana dalej ÔÇ×OrganizatoremÔÇŁ.
2
Cel Akcji
 1. Celem Akcji stworzenie mo┼╝liwo┼Ťci poszerzania wiedzy zawodowej oraz zaanga┼╝owania w dzia┼éania prowadzone przez Organizatora wobec pracownik├│w Natury sp. z o.o.
3
Czas trwania Akcji

Czas trwania Akcji jest nieokre┼Ťlony, od dnia 16 stycznia 2023 r. do dnia jego zamkni─Öcia przez Organizatora. Zamkni─Öcie Akcji nast─ůpi poprzez zamieszczenie og┼éoszenia na stronie internetowej www.klubnatura.pl, co najmniej na 30 dni przed okre┼Ťlonym w og┼éoszeniu terminem zamkni─Öcia. Zgromadzone przez Uczestnik├│w na Koncie punkty powinny zosta─ç wykorzystane do ostatniego dnia funkcjonowania Akcji. Punkty niewykorzystane w terminie wskazanym w zdaniu poprzednim nie podlegaj─ů wymianie na jakikolwiek ekwiwalent i podlegaj─ů anulowaniu. Z tytu┼éu anulowania niewykorzystanych punkt├│w Uczestnikowi nie przys┼éuguj─ů ┼╝adne roszczenia wobec Organizatora.

4
Zasady uczestnictwa w Akcji
 1. Uczestnikiem Akcji mo┼╝e by─ç ka┼╝dy pracownik Organizatora zatrudniony drogeriach Natura, kt├│ry:
- wype┼éni formularz, znajduj─ůcy si─Ö pod adresem┬á┬áhttps://klubnatura.pl/pages/formularz,
- zaakceptuje Regulamin Akcji,
- będzie członkiem programu Klub Natura.
 1. Aktywacja konta uczestnika Akcji nast─Öpuje poprzez akceptacj─Ö zaproszenia przes┼éanego na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym przez Uczestnika. Zaproszenie zostanie wygenerowane i wys┼éane Uczestnikowi w ci─ůgu 1 dnia roboczego.
 2. Uczestnik mo┼╝e wzi─ů─ç udzia┼é aktywno┼Ťciach prezentowanych na stronie www.klubnatura.pl.
 3. Aktywno┼Ťciami Akcji s─ů quizy oraz inne konkursy.
a) warunkiem uzyskania punktów za udział w quizach, będzie udzielenie prawidłowych odpowiedzi w quizach udostępnianych na stronie internetowej www.klubnatura.pl. Udzielenie odpowiedzi w quizie następuje poprzez zaznaczenie okienka przy wybranej odpowiedzi,
b) liczba punktów, które można zdobyć za udzielenie prawidłowych odpowiedzi w quizie wskazana będzie każdorazowo przy danym quizie,
c) punkty za prawid┼éow─ů odpowied┼║ w quizie zostan─ů doliczone do konta Uczestnika, po udzieleniu odpowiedzi, po zako┼äczonym quizie,
d) udzia┼é w quizie jest jednorazowy ÔÇô po rozwi─ůzaniu quizu nast─Öpuje automatyczna blokada dost─Öpu Uczestnika do danego quizu,
e) Organizator przewiduje udost─Öpnianie w przedziale ka┼╝dego tygodnia funkcjonowania Akcji od 1 do 5 quiz├│w sk┼éadaj─ůcych si─Ö z 2 - 5 pyta┼ä,
f) quizy b─Öd─ů otwarte dla Uczestnik├│w przez od 7 do 10 dni kalendarzowych od dnia ich udost─Öpnienia na stronie internetowej www.klubnatura,
g) Organizator przewiduje udost─Öpnianie do cz─Ö┼Ťci quiz├│w materia┼é├│w pomocniczych (webinar├│w, podcast├│w, artyku┼é├│w).
5. Inne konkursy. Organizator przewiduje mo┼╝liwo┼Ť─ç organizacji dodatkowych aktywno┼Ťci w postaci zadania fotograficznego, zadania opisowego, zadania video, zadania plastycznego lub innych.
a) organizator ka┼╝dorazowo powo┼éa jury konkursowe, kt├│re spo┼Ťr├│d nades┼éanych zada┼ä wy┼éoni trzy, kt├│re zdob─Öd─ů odpowiednio I, II i III miejsce. Organizator zastrzega sobie dodatkowo mo┼╝liwo┼Ť─ç przyznawania wyr├│┼╝nie┼ä,
b) zadania oceniane b─Öd─ů z uwzgl─Ödnieniem nast─Öpuj─ůcych kryteri├│w: oryginalno┼Ť─ç uj─Öcia tematu, estetyka, poprawno┼Ť─ç techniczna i oryginalno┼Ť─ç u┼╝ytej techniki, kompozycja,
c) temat zadania oraz liczba punkt├│w przyznawana za okre┼Ťlon─ů realizacj─Ö zadania zostan─ů podane ka┼╝dorazowo w regulaminie wraz z og┼éoszeniem zadania na stronie www.klubnatura.pl,
d) udzia┼é w dodatkowych aktywno┼Ťciach jest dobrowolny. Szczeg├│┼éy dotycz─ůce organizacji innych aktywno┼Ťci oraz zasad udzia┼éu w nich Uczestnik├│w b─Öd─ů zamieszczane w regulaminach lub komunikatach publikowanych na stronie www.klubnatura.pl,
e) uczestnik mo┼╝e wzi─ů─ç udzia┼é w ka┼╝dej aktywno┼Ťci tylko jeden raz,
f) organizator nie jest zobowi─ůzany do organizacji dodatkowych aktywno┼Ťci konkursowych w czasie trwania Akcji.
6. Zgromadzone przez Uczestnika punkty za udzia┼é w aktywno┼Ťciach prezentowane s─ů na koncie Uczestnika na stronie www.klubnatura.pl.
7. W przypadku stwierdzenia nieprawid┼éowego naliczenia punkt├│w lub braku ich naliczenia na Koncie Uczestnika, Uczestnik ma obowi─ůzek niezw┼éocznego powiadomienia Organizatora, wysy┼éaj─ůc informacj─Ö na adres KNP@klubnatura.pl.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do komunikowania si─Ö z Uczestnikami w zakresie spraw zwi─ůzanych z uczestnictwem w Akcji na podany w formularzu zg┼éoszeniowym adres e-mail. W przypadku rezygnacji z otrzymywania informacji elektronicznych nale┼╝y przes┼éa─ç rezygnacj─Ö na adres e-mail: KNP@klubnatura.pl.
9. Uczestnik mo┼╝e w ka┼╝dym czasie zdecydowa─ç o rezygnacji z udzia┼éu w Akcji i zamkni─Öciu swojego Konta. Konto mo┼╝na zamkn─ů─ç poprzez kontakt w formie wiadomo┼Ťci email wys┼éanej z adresu email przypisanego do Konta zg┼éoszonego do Akcji o tre┼Ťci ÔÇ×Rezygnuj─ÖÔÇŁ na adres KNP@klubnatura.pl dokonuje zamkni─Öcia Konta.
5
Wymiana punkt├│w na nagrody
 1. Punkty zgromadzone w Akcji przez Uczestnika mog─ů zosta─ç wymienione na nagrody przedstawione w Katalogu Nagr├│d zamieszczonym na stronie www.klubnatura.pl, zwanym dalej: ÔÇ×Katalogiem Nagr├│dÔÇŁ,
 2. Do ka┼╝dej nagrody przyporz─ůdkowana jest liczba punkt├│w, za kt├│r─ů dan─ů nagrod─Ö mo┼╝na otrzyma─ç.
 3. Organizator zastrzega sobie mo┼╝liwo┼Ť─ç dokonania w ka┼╝dym czasie zmiany nagr├│d, w szczeg├│lno┼Ťci poprzez usuni─Öcie lub dodanie nagrody, oraz liczby punkt├│w warunkuj─ůcych otrzymanie poszczeg├│lnych nagr├│d, okre┼Ťlonych w Katalogu Nagr├│d.
 4. Wyboru i zam├│wienia nagrody Uczestnik dokonuje na stronie www.klubnatura.pl. Aby prawid┼éowo dokona─ç zam├│wienia nagrody Uczestnik musi poda─ç prawid┼éowe i zgodne z prawd─ů dane osobowe.
 5. Z chwil─ů wys┼éania nagrody pomniejszona zostanie liczba punkt├│w na koncie Uczestnika o tak─ů liczb─Ö punkt├│w, jaka przypisana jest w katalogu nagr├│d do wybranej przez Uczestnika nagrody.
 6. Uczestnik mo┼╝e dokona─ç wyboru i zam├│wienia nagrody z Katalogu Nagr├│d obowi─ůzuj─ůcego na dzie┼ä z┼éo┼╝enia zam├│wienia.
 7. Wszystkie nagrody s─ů oferowane w miar─Ö dost─Öpno┼Ťci. W przypadku braku mo┼╝liwo┼Ťci dostarczenia okre┼Ťlonego produktu z katalogu z przyczyn niezale┼╝nych od organizatora, Organizator zastrzega sobie prawo do zaoferowania Uczestnikowi innego produktu (zamiennika lub innej nagrody) o nie gorszych parametrach technicznych i takim samym przeznaczeniu.
 8. Uprawnienie Uczestnika strony do punkt├│w i nagrody jest niezbywalne. Punkty gromadzone przez r├│┼╝nych Uczestnik├│w nie podlegaj─ů sumowaniu.
 9. Nagrody rzeczowe zostan─ů przes┼éane do Uczestnika na adres do wysy┼éki wskazany oraz potwierdzony w trakcie sk┼éadania zam├│wienia, w terminie 30 dni od dnia z┼éo┼╝enia zam├│wienia nagrody w postaci kupon├│w zostan─ů przes┼éane na adres email wskazany w trakcie sk┼éadania zam├│wienia, w terminie 3 dni.
 10. Nagroda wysłana i nieodebrana przez Uczestnika ulega przepadkowi.
 11. Uczestnik ma obowi─ůzek sprawdzi─ç przesy┼ék─Ö z nagrod─ů przy osobie dor─Öczaj─ůcej i w przypadku stwierdzenia uszkodze┼ä lub wad przesy┼éki za┼╝─ůda─ç od przewo┼║nika sporz─ůdzenia protoko┼éu, w kt├│rym wymienione zostan─ů wszelkie uszkodzenia przesy┼éki, a tak┼╝e inne uwagi i zastrze┼╝enia co do stanu przesy┼éki.
 12. W przypadku nagr├│d, w zwi─ůzku z kt├│rymi udzielana jest gwarancja, Organizator w momencie przekazania nagr├│d ceduje na rzecz Uczestnika wszelkie potencjalne roszczenia wynikaj─ůce ze stosunku gwarancji. Do produkt├│w obj─Ötych gwarancj─ů producenta do┼é─ůczany jest dokument gwarancyjny.
 13. Nagrody okre┼Ťlone w Katalogu Nagr├│d nie podlegaj─ů wymianie na inne nagrody ani na ekwiwalent pieni─Ö┼╝ny.
 14. Do warto┼Ťci Nagrody dla Uczestnika zostanie przyznana przez Organizatora dodatkowa nagroda pieni─Ö┼╝na w wysoko┼Ťci odpowiadaj─ůcej zrycza┼étowanemu podatkowi dochodowemu od os├│b ´Čüzycznych z tytu┼éu wygranej w aktywno┼Ťciach, w kwocie stanowi─ůcej 11,11% warto┼Ťci Nagrody. Ka┼╝dy z Uczestnik├│w zgadza si─Ö, ┼╝e kwota dodatkowej nagrody pieni─Ö┼╝nej nie podlega wyp┼éacie na jego rzecz, lecz przeznaczona jest na zap┼éat─Ö podatku nale┼╝nego z tytu┼éu wygranej Nagrody w aktywno┼Ťciach Akcji.
6
Przetwarzanie danych osobowych
 1. Administratorem danych osobowych udost─Öpnianych w czasie trwania Akcji jest Organizator, z kt├│rym mo┼╝na si─Ö skontaktowa─ç poprzez e-mail: KNP@klubnatura.pl
 2. Dane osobowe s─ů przetwarzane w zgodzie z przepisami o ochronie danych osobowych, w szczeg├│lno┼Ťci rozporz─ůdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os├│b fizycznych w zwi─ůzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep┼éywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwanym ÔÇ×RODOÔÇŁ).
 3. Administrator danych osobowych wyznaczy┼é Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z kt├│rym mo┼╝na si─Ö skontaktowa─ç w sprawie przetwarzania danych osobowych lub skorzystania z przys┼éuguj─ůcych praw poprzez e-mail: iod@drogerienatura.pl
 4. Dane przekazywane przez Uczestnika Akcji b─Öd─ů wykorzystane w celu weryfikacji jego to┼╝samo┼Ťci i potwierdzenia statusu Pracownika Organizatora tym samym podstaw─ů przetwarzania b─Ödzie uzasadniony interes Administratora jakim jest ustalenie statusu Pracownika przez Uczestnika Akcji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f. RODO.
 5. Administrator ponadto b─Ödzie przetwarza┼é dane osobowe na podstawie obowi─ůzku prawnego m.in. zawartym w przepisach prawa podatkowego w zwi─ůzku z rozliczeniem Akcji.
 6. Dane osobowe b─Öd─ů przetwarzane przez okres Akcji a nast─Öpnie do czasu realizacji obowi─ůzk├│w prawnych ci─ů┼╝─ůcych na Administratorze oraz przedawnienia si─Ö ewentualnych roszcze┼ä zwi─ůzanych z Akcj─ů. W przypadku wyra┼╝enia zgody dane osobowe b─Öd─ů przetwarzane do czasu jej wycofania.
 7. Dane osobowe Uczestnik├│w Akcji mog─ů by─ç udost─Öpnione firmom IT, profesjonalnym konsultantom, w tym audytorom lub kurierom obs┼éuguj─ůcych Organizatora.
 8. Uczestnik Akcji w zakresie okre┼Ťlonym przepisami ma prawo dost─Öpu do swoich danych lub otrzymania ich kopii, do ich poprawiania oraz do ich usuni─Öcia, a tak┼╝e do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych lub wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urz─Ödu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej bez ich podania nie będzie możliwy udział w Akcji.
 10. Dane osobowe Uczestnik├│w Akcji mog─ů by─ç przekazywane poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego, jednak┼╝e w takim wypadku Administrator zawiera odpowiednie porozumienia maj─ůce na celu zagwarantowa─ç podmiotom danych odpowiedni stopie┼ä ochrony ich danych osobowych.
7
Reklamacje
 1. Wszelkie reklamacje dotycz─ůce sposobu przeprowadzenia Akcji oraz jej rozliczenia, uczestnicy powinni zg┼éasza─ç elektronicznie nie p├│┼║niej ni┼╝ 30 dni od udzia┼éu w Akcji. Reklamacja zg┼éoszona po tym terminie pozostaje bez rozpatrzenia przez Organizatora.
 2. Reklamacja powinna zawiera─ç: imi─Ö, nazwisko i adres do korespondencji Uczestnika Akcji oraz dok┼éadny opis i uzasadnienie reklamacji, jak r├│wnie┼╝ by─ç przes┼éana poczt─ů elektroniczn─ů na adres KNP@klubnatura.pl, listem poleconym na adres Organizatora albo z┼éo┼╝ona w siedzibie Organizatora za pokwitowaniem.
 3. Reklamacje rozpatrywane b─Öd─ů przez Organizatora w terminie 7 dni roboczych od dnia ich otrzymania.
 4. O decyzji Organizatora w sprawie zgłoszonej reklamacji Uczestnik Akcji zostanie powiadomiony na adres podany w reklamacji, w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji.
8
Postanowienia końcowe
 1. Regulamin Akcji dost─Öpny jest na stronie www.klubnatura.pl, a tak┼╝e w siedzibie Organizatora.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje si─Ö przepisy prawa polskiego, regulamin sklepu internetowego www.drogerienatura.pl dost─Öpny na stronie https://www.drogerienatura.pl/regulamin oraz regulamin programu lojalno┼Ťciowego Klub Natura dost─Öpny na stronie https://klubnatura.pl/pages/regulamin-programu.
 3. Wszelkie spory wynik┼ée z tytu┼éu wykonania zobowi─ůza┼ä zwi─ůzanych z niniejsz─ů Akcj─ů b─Öd─ů rozstrzygane przez w┼éa┼Ťciwy s─ůd powszechny.