Klauzula obowi─ůzku informacyjnego dotycz─ůca przetwarzania danych osobowych w ramach ÔÇ×Klubu NaturaÔÇŁ

1.

Na podstawie przepis├│w rozporz─ůdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os├│b fizycznych w zwi─ůzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep┼éywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: ÔÇ×RODOÔÇŁ), Administratorem danych osobowych w ramach ÔÇ×Klubu NaturaÔÇŁ jest Natura sp. z o.o. z siedzib─ů w ┼üodzi, ul. Pojezierska 90A, 91-341 ┼ü├│d┼║, zwany dalej ADO. Kontakt z ADO mo┼╝liwy za po┼Ťrednictwem danych korespondencyjnych, b─ůd┼║ email: iod@drogerienatura.pl

2.

ADO powo┼éa┼é Inspektora Ochrony Danych, z kt├│rym mo┼╝na skontaktowa─ç si─Ö pod adresem e ÔÇô mail: iod@drogerienatura.pl

3.

ADO przetwarza dane osobowe w celu:

  1. umo┼╝liwienia udzia┼éu w ÔÇ×Klubie NaturaÔÇŁ poprzez za┼éo┼╝enie Konta, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Dane osobowe b─Öd─ů przechowywane do momentu rezygnacji z udzia┼éu w ÔÇ×Klubie NaturaÔÇŁ i zamkni─Öcia Konta przez Uczestnika;

  2. przeprowadzania i organizacji aktywno┼Ťci klubowych (quizy oraz zadania dodatkowe), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. prawnie uzasadniony interes polegaj─ůcy na umo┼╝liwieniu Uczestnikom udzia┼éu w aktywno┼Ťciach klubowych. Dane osobowe b─Öd─ů przechowywane przez czas trwania aktywno┼Ťci klubowej lub do momentu zg┼éoszenia prawnie skutecznego sprzeciwu;

  3. realizacji obowi─ůzk├│w prawnych w szczeg├│lno┼Ťci podatkowych, zwi─ůzanych m.in. z przyznan─ů nagrod─ů, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z odpowiednimi przepisami prawa;

  4. wysy┼éania zaprosze┼ä oraz informacji o aktywno┼Ťciach, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. prawnie uzasadniony interes polegaj─ůcy na zach─Öcaniu Uczestnik├│w do udzia┼éu w aktywno┼Ťciach ÔÇ×Klubu NaturaÔÇŁ. Dane osobowe b─Öd─ů przetwarzane do momentu rezygnacji z otrzymywania zaprosze┼ä/informacji o aktywno┼Ťciach.

  5. ustalenia, dochodzenia i obrony przed roszczeniami na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. prawnie uzasadniony interes polegaj─ůcy na zapewnieniu ADO ochrony prawnej. Dane osobowe b─Öd─ů przechowywane do momentu przedawnienia roszcze┼ä.

4.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezb─Ödne dla cel├│w zwi─ůzanych z udzia┼éem w ÔÇ×Klubie NaturaÔÇŁ przez Uczestnika. Brak podania danych osobowych uniemo┼╝liwia za┼éo┼╝enie Konta i wzi─Öcie udzia┼éu w ÔÇ×Klubie NaturaÔÇŁ.

5.

Odbiorcami danych osobowych Uczestnik├│w ÔÇ×Klubu NaturaÔÇŁ b─Öd─ů podmioty uczestnicz─ůce w realizacji poszczeg├│lnych aktywno┼Ťci Klubowych, w tym:

  1. firma KIASO Sp. z o.o. z siedzib─ů w ┼üodzi, ul. Srebrzy┼äska 63, 91-087 ┼ü├│d┼║, wpisan─ů do Rejestru Przedsi─Öbiorc├│w prowadzonego przez S─ůd Rejonowy dla ┼üodzi ÔÇô ┼Ür├│dmie┼Ťcia w ┼üodzi, XX Wydzia┼é Krajowego Rejestru S─ůdowego pod nr 904462 , NIP: 7272850489 w zakresie obs┼éugi Klubu Natura - ┬áÔÇô przesy┼éane dane: nazwa u┼╝ytkownika, adres email, numer telefonu, adres korespondencyjny, adres IP komputera - na podstawie stosownych um├│w powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych ┼Ťrodk├│w technicznych i organizacyjnych zapewniaj─ůcych ochron─Ö danych.┬á

  2. inne podmioty przetwarzaj─ůce dane osobowe na zlecenie ADO tj. podmioty zewn─Ötrzne dostarczaj─ůce i wspieraj─ůce systemy informatyczne wykorzystywane na potrzeby realizacji ÔÇ×Klubu NaturaÔÇŁ. W tym przypadku dane osobowe mog─ů zosta─ç przekazane do pa┼ästwa trzeciego (poza Europejski Obszar Gospodarczy). Przekazanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy mo┼╝e nast─ůpi─ç wy┼é─ůcznie gdy spe┼énione zostan─ů warunki okre┼Ťlone w Rozdziale V RODO, tj. .in.. (i) wsp├│┼éprac─Ö z podmiotami przetwarzaj─ůcymi dane osobowe w pa┼ästwach, w odniesieniu do kt├│rych zosta┼éa wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej; (ii) stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisj─Ö Europejsk─ů; (iii) stosowanie wi─ů┼╝─ůcych regu┼é korporacyjnych zatwierdzonych przez w┼éa┼Ťciwy organ nadzorczy; (iv) inne zabezpieczenia spe┼éniaj─ůce odpowiedni stopie┼ä ochrony w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne.;

  3. podmioty ┼Ťwiadcz─ůce us┼éugi zwi─ůzane z realizacj─ů ÔÇ×Klubu NaturaÔÇŁ m.in. podmioty realizuj─ůce przesy┼ék─Ö nagrody;

  4. podmioty uprawnione na podstawie obowi─ůzuj─ůcych przepis├│w prawa.

6.

Ka┼╝demu Cz┼éonkowi ÔÇ×Klubu NaturaÔÇŁ, w zakresie wynikaj─ůcym z przepis├│w prawa, przys┼éuguje prawo do dost─Öpu do swoich danych oraz ich sprostowania, usuni─Öcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.

7.

W przypadku w─ůtpliwo┼Ťci zwi─ůzanych z przetwarzaniem danych osobowych ka┼╝da osoba mo┼╝e zwr├│ci─ç si─Ö do ADO z pro┼Ťb─ů o udzielenie informacji. Niezale┼╝nie od powy┼╝szego ka┼╝demu przys┼éuguje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego ÔÇô Prezesa Urz─Ödu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 -193 Warszawa.

8.

W ramach realizacji ÔÇ×Klubu NaturaÔÇŁ nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji oraz nie dochodzi do profilowania.