Zgodnie z art. 13 Rozporz─ůdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os├│b fizycznych w zwi─ůzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep┼éywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: ÔÇ×RODOÔÇŁ) uprzejmie informujemy, ┼╝e:

 1. Administratorem danych osobowych os├│b og┼éaszaj─ůcych swoje oferty pomocy w ramach akcji pomocy uchod┼║com z Ukrainy dalej (ÔÇ×AkcjaÔÇŁ) organizowanej na stronie https://klubnatura.pl/pages/solidarni-z-ukraina (dalej ÔÇ×StronaÔÇŁ) jest Natura sp. z o.o. z siedzib─ů
  w ┼üodzi, ul. Pojezierska 90A, 91-341 ┼ü├│d┼║, zwana dalej Administratorem. Kontakt z Administratorem mo┼╝liwy za po┼Ťrednictwem danych korespondencyjnych, telefonicznie: +48 22 454 62 00 lub
  e-mailowo:
  bok@drogerienatura.pl.

 2. Administrator powo┼éa┼é Inspektora Ochrony Danych, z kt├│rym mo┼╝na skontaktowa─ç si─Ö pod adresem e ÔÇô mail:┬áiod@drogerienatura.pl.

 3. Administrator przetwarza dane osobowe os├│b zg┼éaszaj─ůcych si─Ö w celu:

 1. udost─Öpnienia na Stronie ich oferty pomocy w ramach Akcji, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest skuteczne przeprowadzenie
  i skoordynowanie Akcji, poprzez opublikowanie danych kontaktowych osoby oferuj─ůcej pomoc na Stronie (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 2. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest zapewnienie skutecznej ochrony prawnej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 1. Dane osobowe podane w formularzu b─Öd─ů przechowywane nie d┼éu┼╝ej ni┼╝ przez czas prowadzenia Akcji lub do czasu zg┼éoszenia pro┼Ťby o usuni─Öcie og┼éoszenia ze Strony.

 2. Dane osobowe podane w formularzu zg┼éoszeniowym zostan─ů opublikowane na Stronie i b─Öd─ů dost─Öpne dla wszystkich u┼╝ytkownik├│w Strony. Odbiorcami danych osobowych b─Öd─ů podmioty uczestnicz─ůce w organizacji Akcji, w tym:

  1. osoby odwiedzaj─ůce Stron─Ö, w tym inne osoby lub podmioty publikuj─ůce og┼éoszenia na Stronie,

  2. inne podmioty przetwarzaj─ůce dane osobowe na zlecenie Administratora tj. podmioty zewn─Ötrzne dostarczaj─ůce i wspieraj─ůce systemy informatyczne wykorzystywane na potrzeby zorganizowania Akcji,

  3. dane osobowe mog─ů r├│wnie┼╝ by─ç udost─Öpnione podmiotom uprawnionym na podstawie obowi─ůzuj─ůcych przepis├│w prawa.┬á

 3. Dane osobowe b─Öd─ů przetwarzane wy┼é─ůcznie na terytorium Unii Europejskiej.

 4. Ka┼╝demu og┼éoszeniodawcy, w zakresie wynikaj─ůcym z przepis├│w prawa, przys┼éuguje prawo do dost─Öpu do swoich danych oraz ich sprostowania, usuni─Öcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a tak┼╝e prawo do przenoszenia danych.

 5. W przypadku w─ůtpliwo┼Ťci zwi─ůzanych z przetwarzaniem danych osobowych ka┼╝da osoba, kt├│rej dane dotycz─ů mo┼╝e zwr├│ci─ç si─Ö do Administratora z pro┼Ťb─ů o udzielenie informacji.

 6. Niezale┼╝nie od powy┼╝szego ka┼╝demu przys┼éuguje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego ÔÇô Prezesa Urz─Ödu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 7. W ramach przetwarzania danych osobowych w zwi─ůzku z organizacj─ů Akcji nie dochodzi do ich zautomatyzowanego przetwarzania, w tym profilowania.┬á

 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu zamieszczenie ogłoszenia na Stronie. Brak podania danych osobowych uniemożliwia udział w Akcji.