Jak my dbamy o naturę?

Każde przedsiębiorstwo prowadzące działalność handlową wywiera wpływ na środowisko naturalne. Jakie działania proekologiczne można wdrożyć w firmie, by zadbać o przyrodę?

Stawiamy na naturę” – pod takim hasłem firma Natura sp. z o.o. działa oraz promuje wśród swoich pracowników proekologiczne zachowania, mające na celu podnoszenie świadomości w zakresie ochrony środowiska. 

Oczekujemy, aby każdy pracownik dbał o otoczenie i był świadomy, że drobne, codzienne czynności składają się na większe dobro, jakim jest dbanie o środowisko.

Jakie działania realizuje Natura sp. z o.o. w zakresie ochrony środowiska?

  • wprowadzenie systemu zarządzania odpadami – w każdym miejscu pracy dostępne będą odpowiednie pojemniki dostosowane do rodzaju wytwarzanych odpadów,
  • recykling – segregacja odpadów (papieru, plastiku, baterii, tuszy i tonerów),
  • zmniejszenie poboru energii elektrycznej, 
  • wprowadzanie na rynek produktów, które są w jak największym stopniu naturalne, czyli występujące w naturze bez dodawania sztucznych składników zawierających jak najmniej substancji syntetycznych,
  • wprowadzanie na rynek produktów, które są w jak największym stopniu biodegradowalne lub nadające się do recyklingu, a do ich produkcji używa się głównie materiałów z niego pochodzących, 
  • w trosce o planetę Drogerie Natura uruchomiły pierwszą ekologiczną stację refill w jednej ze swoich drogerii znajdującej się w warszawskiej Galerii Młociny. Refill to nie tylko rozwiązanie ekologiczne, pozwoli także zaoszczędzić i sprawi dużo radości fanom nowinek technologicznych,
  • w 2021 Drogerie Natura we współpracy z organizacją odzysku baterii zebrały około 600 kg zużytych baterii. Wyrzucanie baterii do śmietnika stwarza ryzyko zanieczyszczenia gleby i wód gruntowych. Zbiórka zużytych baterii pozwala oszczędzić energię potrzebną do wydobycia pierwiastków niezbędnych do produkcji nowych baterii. 

Produkty naturalne dla nas to produkty, które pomagają nam dbać o planetę, szanować prawa zwierząt, przynosić korzyści konsumentom i społeczności oraz promować dobre samopoczucie.