PROFIL ZAUFANY - ДОВІРЕНИЙ ПРОФІЛЬ


 • Dzięki profilowi ​​zaufanemu możesz rozwiązywać elektronicznie wiele spraw w polskich urzędach bez wychodzenia z domu (np. ubiegać się o pomoc finansową).

 • Aby otrzymać profil zaufany, musisz mieć:

  • działający telefon komórkowy z numerem polskiego operatora, którego jesteś użytkownikiem, na ten numer zostanie wysłany SMS z kodem
  • adres e-mail, którego używasz.

 

 • Завдяки довіреному профілю ви можете вирішити багато питань в електронному вигляді в польських управліннях не виходячи з дому (наприклад, подання заявки на отримання грошової допомоги).
 • Щоб отримати довірений профіль (profil zaufany), ви повинні мати:
  • робочий мобільний телефон з номером польського оператора, в якого ви являєтесь користувачем, На цей номер буде відправлено SMS з кодом
  • електроннy поштy, яку ви використовуєте.

 

Tekst ustawy\Текст акту: https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/583