ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE - СОЦІАЛЬНІ ПІЛЬГИ


Зміст - Spis treści:

 1. Пільги для українських сімей з дітьми, які виплачує ZUS - Świadczenia dla ukraińskich rodzin z dziećmi wypłacane przez ZUS

 2. Хто може подати заявку на соціальні пільги? - Kto może złożyć wniosek o świadczenie pieniężne?

 3. Які документи потрібні для отримання соціальних пільг? - Jakie dokumenty są potrzebne do uzyskania świadczenia pieniężnego? 

 4. Як подати заяву на отримання грошової допомоги? - Sposób złożenia wniosków o świadczenia pieniężne?

 5. Infolinia ZUS w języku ukraińskim - Гаряча лінія ZUS українською мовою

 6. У яких випадках громадян України не має права на 500 +? - W jakich przypadkach obywatelom Ukrainy nie przysługuje 500 +?

 7. Відповіді на поширені запитання про програму 500+ - Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania o program 500+

 


Пільги для українських сімей з дітьми, які виплачує ZUS - Świadczenia dla ukraińskich rodzin z dziećmi wypłacane przez ZUS:  

 • Допомога 500+ на кожну дитину до 18 років;
 • Допомога з Сімейного опікунчого капіталу («СОК» або «RKO») для другої та наступних дітей віком 12- 35 місяців (500 злотих на місяць протягом 24 місяців або 1000 злотих на місяць протягом 12 місяців);
 • До 400 злотих на місяць співфінансування плати за перебування дитини в яслах чи дітячих клубах; 
 • 300 злотих на рік виплата за програмою «Добрий старт» або «Dobry Start» на кожну дитину шкільного віку до 20 років або 24 років, якщо дитина має інвалідність;
 • Одноразова допомога біженцям у розмірі 300 злотих на особу – призначена на поточні потреби (для покриття витрат на харчування, одяг, взуття, засоби особистої гігієни та житло). Цю пільгу може отримати лише громадянин України, який легалізував своє перебування в Польщі шляхом внесення до реєстру PESEL;
 • Допомога при народженні дитини;
 • Надбавка на початок навчального року;
 • Самостійного виховання дитини;
 • Доплата за виховання дитини у багатодітній родині.
 • Świadczenie 500+;
 • Świadczenie z Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego (RKO) na drugie i kolejne dziecko w wieku 12-35 miesięcy;
 • Do 400 zł miesięcznie dofinansowania opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym;
 • 300 zł raz do roku świadczenia z programu Dobry Start na każde dziecko szkolne do 20 lat lub 24 lat w przypadku ucznia z niepełnosprawnością
 • Jednorazowe świadczenie 300 zł\osoba dla uchodźców - przeznaczone są na utrzymanie (na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe). Świadczenie to przysługuje wyłącznie obywatelowi Ukrainy, który zalegalizował swój pobyt w Polsce poprzez wpisanie do rejestru PESEL.
 • Dodatki z tytułu urodzenia się dziecka;
 • Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego;
 • Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka;
 • Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej.

УВАГА! Заявки на отримання вищезазначених пільг можна подавати з 1 липня 2022 року по 30 листопада 2022 року.

UWAGA! Wnioski o powyższe świadczenia będzie można składać w terminie od  1 lipca 2022 roku do 30 listopada 2022 r..


Хто може подати заявку на соціальні пільги? - Kto może złożyć wniosek o świadczenie pieniężne?

 • громадянин України або чоловік\жінка громадянина України;
 • той хто легально проживає в Польщі;
 • той хто ма під опікою дитину;
 • той хто доглядає за дитиною, народженою в Польщі від матері, яка є громадянкою України і перебування якої в Польщі є законним.
 • obywatel Ukrainy albo małżonek obywatela Ukrainy;
 • ten kto przebywa legalnie w Polsce;
 • ten kto ma pod opieką dziecko;
 • ten kto ma pod opieką dziecko urodzone w Polsce przez matkę, która jest obywatelką Ukrainy i której pobyt w Polsce jest legalny.

Які документи потрібні для отримання соціальних пільг? - Jakie dokumenty są potrzebne do uzyskania świadczenia pieniężnego? 

 • документ, що посвідчує особу та дитину (нп. паспорт);
 • польський ідентифікаційний номер PESEL заявника та дитини;
 • рішення польського суду, якщо ви є тимчасовим опікуном;
 • документ, що підтверджує наявність у заявника опікунства над дитиною, за наявності такої ситуації;
 • адреса електронної пошти;
 • польський номер телефону;
 • номер банківського рахунку в Польщі.
 • dokument potwierdzający tożsamość osoby i dziecka;
 • polski numer identyfikacyjny PESEL osoby składającej wniosek i dziecka;
 • orzeczenie polskiego sądu, jeśli jesteś opiekunem tymczasowym;
 • dokument potwierdzający, że wnioskodawca sprawuje opiekę nad dzieckiem, jeśli takie posiada;
 • adres mailowy;
 • polski numer telefonu;
 • numer rachunku bankowego w Polsce.

Як подати заяву на отримання грошової допомоги? - Sposób złożenia wniosków o świadczenia pieniężne?

 • Заявки подаватимуться лише в електронному вигляді через: 
  1. PUE ZUS
  2. Portal Empatia \ Портал Empatia
  3. Urzędz Miasta lub Urzędz Gminy (Jednorazowe świadczenie 300 zł\osoba dla uchodźców - Одноразова допомога біженцям у розмірі 300 злотих на особу)
 • PUE ZUS. Доступ до платформи безкоштовний. Однак, щоб подати заявку, необхідно відкрити рахунок в ПУЕ. У вкладці «Акаунт в PUE ZUS - Рахунок в PUE ZUS» ви знайдете інструкцію, як створити обліковий запис і що для цього потрібно.
 • Wnioski składane będą wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem:
  1. PUE ZUS
  2. Portal Empatia
  3. Urzędz Miasta lub Urzędz Gminy (Jednorazowe świadczenie 300 zł\osoba dla uchodźców)
 • PUE ZUS. Dostęp do platformy jest bezpłatny. Aby jednak złożyć wniosek niezbędne jest założenie konta w PUE. W zakładce “Konto na PUE ZUS - Рахунок в PUE ZUS” znajdziesz instrukcję jak założyć konto i co jest dla tego potrzebne.

Гаряча лінія ZUS українською мовою - Infolinia ZUS w języku ukraińskim

 • Гаряча лінія працює в робочі дні – з понеділка по п’ятницю – з 8.00 до 18.00 за номером 22-444-02-55.
 • Питання щодо сімейних пільг для громадян України також можна надсилати електронною поштою UA@zus.pl 
 • Консультанти «гарячої лінії» надають інформацію про види сімейних виплат, які надає та виплачує ZUS, а також про те, як заповнити та надіслати заяву, як зареєструвати профіль на платформі електронних послуг ZUS (PUE).
 • Ви також можете дізнатися, до якого Ужонду Мяста або Гміни вам потрібно звернутися, щоб отримати одноразову пільгу в розмірі 300 злотих на особу.
  • Infolinia jest dostępna w dni robocze od poniedziałku do piątku – w godzinach od 8.00 do 18.00 pod numerem 22-444-02-55.
  • Pytania dotyczące świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy można też przesyłać e-mailem na adres UA@zus.pl.
  • Konsultanci infolinii udzielają informacji o rodzajach świadczeń rodzinnych przyznawanych i wypłacanych przez ZUS, oraz o tym, jak wypełnić i wysłać wniosek, jak zarejestrować profil na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.
  • Także możesz dowiedzieć się do którego Urzędu Miasta lub Gminy musisz się udać po jednorazowe świadczenie 300 zł\osobę. 

  У яких випадках громадян України не має права на 500 +? - W jakich przypadkach obywatelom Ukrainy nie przysługuje 500 +?

  • Оскільки при оформленні сімейної допомоги в українців однакові умови з поляками, то й умови для відмови у наданні 500 плюс громадянинові України будуть такими самими.
  • Тому «500+» біженцям з України не нададуть, якщо:
   • дитина, на яку буде виплачена допомога, перебуває у шлюбі;
   • дитина поміщена до закладу, який забезпечує безкоштовне повне утримання, наприклад, юнацький навчальний центр, притулок для неповнолітніх, виправна колонія, слідчий ізолятор, військова школа;
   • заявник отримує допомогу на дитину за кордоном, подібну до допомоги на дитину в Польщі.

  • Ponieważ Ukraińcy przy ubieganiu się o świadczenia rodzinne mają takie same warunki jak Polacy, warunki odmowy przyznania 500+ obywatelowi Ukrainy będą takie same.
  • Dlatego też uchodźcy „500+” z Ukrainy nie otrzymają pomocy, jeśli:
   • dziecko, na które będzie wypłacane świadczenie, jest w związku małżeńskim;
   • dziecko zostaje umieszczone w placówce zapewniającej bezpłatne pełne utrzymanie, takiej jak: schronisko dla nieletnich, kolonia karna, areszt śledczy, szkoła wojskowa itd;
   • wnioskodawca otrzymuje zasiłek wychowawczy za granicą, podobny do zasiłku wychowawczego w Polsce.

  Źródło\Джерело:

  1. https://www.pit.pl/aktualnosci/o-jakie-swiadczenia-pieniezne-z-zus-moga-ubiegac-sie-uchodzcy-z-ukrainy-1006749 

  2. https://www.wroclaw.pl/dla-mieszkanca/jak-uchodzcy-moga-dostac-500-plus   Відповіді на поширені запитання про програму 500+ - Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania o program 500+

  🟥 До якого числа я можу подати заявку 500+ на період 2021\2022, яка діє до кінця травня?
  • Як нагадує Міністерство Сім’ї та Соціальної Політики, заявку на отримання 500 плюс на період 2021\2022 необхідно подати до 30 квітня. У разі заяв, поданих після 30 квітня, право на виплату допомоги буде визначено протягом максимум 90 днів.

  🟥 Чи можу я подати заявку на 500+ на період 2022 \ 2023, який розпочнеться 1 червня і триватиме до травня наступного року?

  • Якщо батьки подадуть заяву на період 2022/2023 до 30 квітня 2022 року, то призначення допомоги по догляду за дитиною та її виплата за червень відбудеться не пізніше 30 червня цього року. Чим довше батьки зволікають із заявою, тим пізніше вони отримають гроші.

  🟥 Коли почнуться перші виплати 500+ для біженців?

  • У соцстраху наголосили, що у зв’язку з необхідністю часу на ретельну перевірку внесків, перші виплати будуть здійснені в маю.

  🟥 Де я можу отримати інформацію про виплату 500+?

  • Ви можете отримати їх:
   • у будь-якому відділенні ZUS,
   • під час електронного візиту до ZUS,
   • на гарячій лінії 22 444 02 55 (понеділок – п’ятниця з 8.00 до 18.00)
   • через електронну пошту, надіславши питання на адресу ua@zus.pl, а також на веб-сайті ZUS.

  🟥 Do kiedy mogę złożyć wniosek o 500+ na okres 2021\2022, który obowiązuję do końca maja?

  • Jak przypomina Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, wniosek o 500 plus na okres 2021\2022 należy złożyć do 30 kwietnia. W przypadku wniosków złożonych po 30 kwietnia ustalenie prawa do wypłaty świadczenia nastąpi w ciągu maksymalnie 90 dni.

  🟥 Czy mogę złożyć wniosek o 500+ na okres 2022\2023, który rozpocznie się od 1 czerwca i potrwa do maja przyszłego roku?

  • Jeśli rodzic złoży wniosek na okres 2022/2023 w terminie do 30 kwietnia 2022 r., to przyznanie świadczenia wychowawczego oraz jego wypłata za miesiąc czerwiec nastąpi najpóźniej do 30 czerwca tego roku. Im dłużej rodzice będą zwlekać z wnioskiem, tym później dostaną pieniądze.

  🟥 Kiedy ruszą pierwsze wypłaty 500+ dla uchodźców?

  • Zakład Ubezpieczeń Społecznych podkreślił, że przez potrzebę czasu na dokładną weryfikację wniosków, pierwsze wypłaty zostaną dokonane w maju.

  🟥 Gdzie mogę uzyskać informacje o świadczeniu 500+?

  • Można je uzyskać:
   • w dowolnej placówce ZUS,
   • podczas e-wizyty w ZUS,
   • na infolinii pod numerem 22 444 02 55 (od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 18.00)
   • za pośrednictwem e-maila wysłanego na adres ua@zus.pl, a także na stronie internetowej ZUS.

  Джерело \ Źródło:

  1. https://businessinsider.com.pl/twoje-pieniadze/500-plus-wniosek-lepiej-zlozyc-szybko/pjdyvzs 
  2. https://businessinsider.com.pl/twoje-pieniadze/500-plus-dla-obywateli-ukrainy-wyplaty-rusza-w-maju/7lrh8c8