NADANIE NUMER PESEL - НАДАННЯ НОМЕРУ PESEL


 • Obywatele Ukrainy wjeżdżający na terytorium RP od 24  lutego 2022 roku będą mogli skorzystać z szeregu uprawnień. Aby z nich skorzystać należy złożyć wniosek o nadanie numeru PESEL. 
 • Numer PESEL to ciąg 11 cyfr, które są indywidualnie przypisywane do osoby. Datę urodzenia i płeć możesz poznać za pomocą PESEL. PESEL jest przydatny m.in. do: skorzystania z usług medycznych i szczepień, otwarcia konta bankowego, zapisania dziecka do szkoły, skorzystania z pomocy dla uchodźców.
 • W imieniu dzieci wniosek składać będzie rodzic, opiekun lub osoba faktycznie sprawująca pieczę nad dzieckiem. 
 • Wniosek o nadanie numeru PESEL (https://dlaukrainy.katowice.eu/wp-content/uploads/2022/03/wniosek_o_PESEL_dla_UKR.pdf ) należy złożyć osobiście w formie pisemnej w urzędzie gminy. Dodatkowo wnioskujący będą mogli uzyskać profil zaufany, dzięki któremu szereg spraw urzędowych będzie można zrealizować drogą elektroniczną.
 • Wymagane dokumenty: 
  1. Wniosek o nadanie numeru PESEL obywatelowi Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym (https://dlaukrainy.katowice.eu/wp-content/uploads/2022/03/wniosek_o_PESEL_dla_UKR.pdf); 
  2. dokument podróży, Karta Polaka lub inny dokument ze zdjęciem umożliwiający ustalenie tożsamości; 
  3. w przypadku osób poniżej 18 r.ż. – także dokument potwierdzający urodzenie; 
  4. w przypadku braku dokumentów będzie trzeba złożyć oświadczenie;
  5. zdjęcie kolorowe na papierze fotograficznym o wymiarach 35 x 45 mm.
 • Jak uzyskać numer PESEL dla dziecka?
  • Wniosek dla dziecka może złożyć rodzic, opiekun tymczasowy lub osoba faktycznie sprawująca nad dzieckiem opiekę.
  • Odciski palców zostaną pobrane u osób powyżej 12 roku życia.
  • Potrzebne są również zdjęcia do nadania numeru PESEL.
 • Jak ubiegać się o numer PESEL?
  • Obywatele Ukrainy i członkowie ich rodzin muszą również dodać zdjęcie przy ubieganiu się o numer PESEL.
  • Odciski palców zostaną również pobrane od respondenta podczas składania wniosku. Nie dotyczy to dzieci poniżej 12 roku życia.
  • Wniosek składa się osobiście.
  • Aplikacja jest bezpłatna.
  • Niezbędne jest posiadanie dokumentu, na podstawie którego przekroczono granicę (paszport biometryczny, paszport wewnętrzny Ukrainy, karta polska, akt urodzenia, w przypadku dzieci).
  • Wnioskodawca otrzyma wydruk potwierdzający nadanie numeru PESEL.
  • Wydanie tego dokumentu jest bezpłatne.

 

 • Громадяни України, які в’їжджають на територію Республіки Польща з 24 лютого 2022 року, зможуть скористатися низкою прав. Щоб ними скористатися, необхідно подати заявку на номер PESEL.
 • Номер PESEL – це послідовність з 11 цифр, які індивідуально присвоюються особі.  За номером PESEL можна прочитати дату народження та стать.  PESEL корисний, серед іншого  також для: використання медичних послуг та вакцинації, відкриття банківського рахунку, зарахування дитини до школи, користання з допомоги біженцям.
 • Від імені дітей заяву подає батько, опікун або особа, яка фактично відповідає за дитину.
 • Заяву на номер PESEL (https://dlaukrainy.katowice.eu/wp-content/uploads/2022/03/wniosek_o_PESEL_dla_UKR.pdf ) необхідно подати особисто в письмовій формі до уженду гміни. Крім того, заявники зможуть отримати довірений профіль (профіль зауфани), завдяки якому ряд офіційних справ можна буде виконувати в електронному вигляді.
 • Необхідні документи: 
  1. Заява про надання номера PESEL громадянину України у зв’язку зі збройним конфліктом (https://dlaukrainy.katowice.eu/wp-content/uploads/2022/03/wniosek_o_PESEL_dla_UKR.pdf); 
  2. проїзний документ, карта поляка або будь-який інший документ із фотографією, що дозволяє ідентифікувати особу; 
  3. у випадку осіб віком до 18 років - також документ, що підтверджує народження; 
  4. у разі відсутності документів необхідно буде подати декларацію; 
  5. кольорова фотографія на фотопапері 35 х 45 мм.
 • Як отримати номер PESEL для дитини?
  • Заява на дитину може бути подана її батьком, тимчасовим опікуном або особою, яка фактично доглядає за дитиною.
  • У людей старше 12 років зніматимуть відбитки пальців.
  • Вам також потрібні фотографії, щоб призначити номер PESEL.
 • Як подається заявка на номер PESEL? 
  • При оформленні номера PESEL громадяни України та члени їх сімей повинні також додати фото.
  • Під час подачі заяви у запитуваної особи також знімуть відбитки пальців.  Це не стосується дітей віком до 12 років.
  • Заява подається особисто.
  • Заява безкоштовна.
  • Необхідно мати при собі документ, на підставі якого було перетнуто кордон (біометричний паспорт, внутрішній паспорт України, карта поляка, свідоцтво про народження, якщо йдеться про дітей).
  • Заявник отримає роздруківку, яка підтверджує, що номер PESEL був наданий.
  • Видання цього документа є безкоштовним.

 

Tekst ustawy\Текст акту: https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/583