KONTO NA PUE ZUS - РАХУНОК В PUE ZUS


Do czego jest potrzebne konto na PUE ZUS? - Для чого мені потрібен обліковий запис у PUE ZUS?

Dostęp do Platformy Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS) daje możliwość zawnioskowania o świadczenia pieniężne. (Więcej informacji o świadczeniach socjalnych można znaleźć w zakładkach “Świadczenia pieniężne - Соціальні пільги” oraz “Uprawnienia obywateli Ukrainy - Повноваження громадян України”)

Доступ до платформи електронних послуг «ЗСС» або «ZUS» дає можливість подавати заявки на численні соціальні виплати. (Більше інформації про соціальні виплати знайдеш у вкладці “Świadczenia pieniężne - Соціальні пільги” та “Uprawnienia obywateli Ukrainy - Повноваження громадян України”)


  Dokumenty niezbędne do wnioskowania o pomoc z PUE ZUS - Документи, необхідні для того, щоб подати заявки на соціальні виплати до PUE ZUS 

  Aby złożyć wniosek do ZUS potrzebny będzie \ Щоб подати заявку до «ЗСС», вам потрібно:

  1. Polski numer identyfikacyjny PESEL osoby składającej  wniosek oraz dziecka \ Польський ідентифікаційний номер «PESEL» заявника та дитини,

  2. Adres mailowy osoby \ Адреса електронної пошти особи, 

  3. Polski numer telefonu \ Польський номер телефону,

  4. Numer rachunku bankowego w Polsce \ Номер банківського рахунку у Польщі.


   W jaki sposób założyć konto na PUE ZUS dla obywatela Ukrainy? - Як оформити рахунок в ПУЕ ЗУС громадянину України?

   1. Wejść na stronę ZUS.pl i kliknąć w przycisk ,,Zarejestruj w PUE” (znajdujący się w górnej części serwisu) \ Перейдіть на сайт zus.pl та натисніть кнопку „Zarejestruj w PUE” [«Зареєструватися в ПЕП»] (розташовану у верхній частині веб-сайту);

   2. Z dostępnych sposobów rejestracji wybrać opcję ,,< Dla Ciebie" \ З доступних методів реєстрації виберіть опцію "> Dla Ciebie" [«Для вас»];


   3. Rejestracja profilu może odbyć się na trzy sposoby. Najprostszą z nich jest jednak logowanie za pośrednictwem konta bankowego, a więc Twojej Bankowości Elektronicznej.Jeżeli jeszcze nie dysponujesz bankowością elektroniczną wybierz żółty przycisk ,,Zarejestruj się”, a następnie wypełnij formularz \ Реєстрацію профілю можна здійснити трьома способами. Але найпростіший з них – це однак вхід через свій банківський рахунок, тобто електронний банкінг. Якщо у вас ще немає електронного банкінгу, виберіть жовту кнопку „Zarejestruj się” [«Зареєструватися»], а потім заповніть форму.

    • Uwaga! W przypadku tego typu rejestracji konieczna będzie wizyta w oddziale ZUS w celu potwierdzenia swojej tożsamości. Tożsamość należy potwierdzić nie później niż w terminie 7 dni od dnia dokonania rejestracji. \  Увага! У разі такого типу реєстрації вам потрібно буде відвідати відділення Закладу соціального страхування, щоб підтвердити свою особу. Особу необхідно підтвердити не пізніше ніж за 7 днів з дати реєстрації.

    • Przy rejestracji za pośrednictwem Twojej Bankowości Elektronicznej, należy wybrać ikonę obsługującego Cię banku. Po przekierowaniu na stronę bankowości elektronicznej, należy zalogować się w taki sam sposób, jak do swojego konta w banku. Po zalogowaniu i potwierdzeniu danych system automatycznie przekieruje Cię do platformy PUE. \ Для цього при виборі способу реєстрації виберіть опцію „Twoja Bankowość Elektroniczna” [«Ваш електронний банкінг»], а потім виберіть іконку банку, який вас обслуговує. Після переспрямування на сайт електронного банкінгу увійдіть так само, як і у свій банківський рахунок. Після входу та підтвердження даних система автоматично перенаправить вас на платформу «ПЕП».

    4. Uwaga! Po prawidłowym wypełnieniu formularza rejestracyjnego Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyświetla okno z informacją o pomyślnej rejestracji profilu. Wiadomość z loginem zostaje wysłana również na podany w formularzu adres e-mail \ Увага! Після правильного заповнення реєстраційної форми Закладу соціального страхування з’являється вікно з інформацією про успішну реєстрацію профілю. Повідомлення з логіном також надсилається на адресу електронної пошти, вказану у формі.

     

    Źródło\Джерело: https://www.pit.pl/aktualnosci/konto-na-pue-zus-dla-obywatela-ukrainy-w-jaki-sposob-zalozyc-by-zalatwic-sprawy-urzedowe-1006734