Правова інформація - Informacje prawne


PESEL - to numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności. Służy do jednoznacznej identyfikacji osoby fizycznej, której został nadany. Numer PESEL jest również jedynym identyfikatorem, którym w kontaktach z administracją podatkową posługują się osoby nieprowadzące działalności gospodarczej i niezarejestrowane, jako podatnicy VAT.

PESEL — номер Універсальної електронної системи реєстру населення. Він використовується для однозначної ідентифікації фізичної особи, якій він був призначений. Номер PESEL також є єдиним ідентифікатором, який використовується при контактах з податковою адміністрацією особами, які не провадять підприємницьку діяльність та не зареєстровані як платники податку VAT.


Od 26 marca 2022 uchodźcy z Ukrainy mogą składać wnioski o zasiłek 500 plus na zasadach obywateli Polski. Warunkiem uzyskania zasiłku jest stałe zamieszkanie w Polsce. 

З 26 березня 2022 року біженці з України можуть претендувати на отримання допомоги 500 plus на основі громадян Польщі. Умовою для отримання допомоги є постійне проживання в Польщі.


UWAGA! Obywatele Ukrainy, którzy legalnie wjechali do Polski po 23 lutego 2022, w związku z wojną, mogą przebywać na mocy prawa przez 18 miesięcy na terenie Polski. Świadczenie dla rodzin będzie przysługiwało nie dłużej niż przez okres przebywania w naszym kraju. 

УВАГА! Громадяни України, які легально в'їхали до Польщі після 23 лютого 2022 року у зв'язку з війною, можуть перебувати в Польщі за законом протягом 18 місяців. Допомога для сімей виплачуватиметься не довше за період перебування в нашій країні.


W dniu 12 marca 2022 r. została uchwalona przez Sejm, podpisana przez Prezydenta i opublikowana w Dzienniku Ustaw pod poz. 583 ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

12 березня 2022 року була прийнятий Сеймом, підписаний Президентом та опублікований у  Журналі законів під пунктом 583 Закон про допомогу громадянам України у зв'язку зі збройним конфліктом на території цієї держави. 


UWAGA! Wnioski o poniżej opisane świadczenia będzie można składać w terminie od  1 lipca 2022 roku do 30 listopada 2022 r.

УВАГА! Заявки на отримання нижче описаних пільг можна подавати з 1 липня 2022 року по 30 листопада 2022 року.


БЕЗКОШТОВНА ЮРИДИЧНА ДОПОМОГА БІЖЕНЦАМ - BEZPŁATNA POMOC PRAWNA DLA  UCHODŹCÓW  


🔵 СОЦІАЛЬНІ ПІЛЬГИ - ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE
🟡 ДОПОМОГА ГРОМАДЯНАМ УКРАЇНИ ВІД УПРАВЛІННЯ ЗАЙНЯТОСТІ - POMOC DLA OBYWATELI UKRAINY Z URZĘDU PRACY
🔵 РАХУНОК В PUE ZUS - KONTO NA PUE ZUS
🟡 ЛЕГАЛІЗАЦІЯ ПЕРЕБУВАННЯ - LEGALIZACJA POBYTU
🔵 НАДАННЯ НОМЕРУ PESEL - NADANIE NUMER PESEL
🟡 ДОВІРЕНИЙ ПРОФІЛЬ - PROFIL ZAUFANY
🔵 ПОВНОВАЖЕННЯ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ - UPRAWNIENIA OBYWATELI UKRAINY
🟡 ПРАВО НА ТИМЧАСОВЕ ПРОЖИВАННЯ ГРОМАДЯНИНА УКРАЇНИ - ZEZWOLENIE NA POBYT CZASOWY OBYWATELA UKRAINY
🔵 ГРОШОВА ДОПОМОГА НАДАВАЧАМ ДОПОМОГИ - ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE DLA UDZIELAJĄCYCH POMOCY
🟡 ПРОДОВЖЕННЯ ТЕРМІНУ ДІЇ ПАСПОРТА ТА ВНЕСЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ДИТИНУ ДО ЗАКОРДОННОГО ПАСПОРТА БАТЬКІВ - PRZEDŁUŻENIE WAŻNOŚCI PASZPORTU I WPROWADZENIE INFORMACJI O DZIECKU W PASZPORCIE RODZICÓW
🔵 ОСВІТА - OŚWIATA
🟡 ПОСЛУГИ ДЛЯ ЛІКАРІВ ТА МЕДСЕСТЕР З УКРАЇНИ - UŁATWIENIA DLA LEKARZY I PIELĘGNIAREK Z UKRAINY
🔵 ЯК І В ЯКОМУ БАНКУ ВІДКРИТИ РАХУНОК У ПОЛЬЩІ? - JAK I W KTÓRYM BANKU ZAŁOŻYĆ KONTO BANKOWE W POLSCE?