ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE DLA UDZIELAJĄCYCH POMOCY - ГРОШОВА ДОПОМОГА НАДАВАЧАМ ДОПОМОГИ


  • Osoby, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy będą mogły otrzymać świadczenie pieniężne.
  • Konieczne będzie zawarcie umowy z gminą na co najmniej 60 dni (choć w uzasadnionych przypadkach okres ten będzie mógł być wydłużony).
  • Maksymalna wysokość świadczenia oraz warunki jego przyznawania i przedłużania wypłaty zostaną ustalone odrębnie w rozporządzeniu Rady Ministrów. W chwili obecnej planuje się przyznanie świadczenia w wysokości 40 zł dziennie.

 

  • Особи, які забезпечили проживання та харчування громадян України, матимуть право на грошову допомогу.
  • Договір з гміною потрібно буде укласти мінімум на 60 днів (хоча в обґрунтованих випадках цей термін може бути продовжений).
  • Максимальний розмір пільги, умови її надання та продовження виплати буде визначено окремо в розпорядженні Ради Міністрів. Наразі планується надання допомоги у розмірі 40 злотих на день.

 

Tekst ustawy\Текст акту: https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/583