JÓZEFÓW - ЮЗЕФУВ


Bezpłatne zajęcia dla uchodźców w Miejskim Ośrodku Kultury

  • Źródło\Джерело: https://linia.com.pl/2022/03/10/dzieci-z-ukrainy-nie-beda-sie-nudzic-bezplatne-zajecia-i-charytatywne-wydarzenia-kulturalne/
  • Miejski Ośrodek Kultury zaprasza uchodźców na wszystkie zajęcia organizowane w swoich placówkach: taneczne, plastyczne, wokalne, teatralne i wiele innych.
  • To głównie apel i zaproszenie do rodzin z Józefowa, które przyjęły uchodźców pod swój dach. W planach jest też organizowanie zajęć i animacji dla grup, które przebywaj

Безкоштовні заняття для біженців у Муніципальному центрі культури

  • Муніципальний культурний центр запрошує біженців на всі заходи, що проводяться у своїх закладах: танцювальні, художні, вокальні, театральні та багато інших.
  • В основному це заклик і запрошення до сімей з Юзефува, які взяли під свій дах біженців. Також планується організація заходів та анімацій для груп, які проживають у центрі за адресою: вул. Сенкевича.