КОРИСТІ ОТРИМАННЯ НОМЕРУ PESEL - KORZYŚCI PŁYNĄCE Z UZYSKANIA NUMERU PESEL


Для кожного українця, який в'їхав до Польщі після 23 лютого 2022 року у зв'язку з війною, найважнішим є виготовлення номеру PESEL ‼️
✅ Тож хочемо Вам представити користі отримання номеру PESEL:
🔹 документ, що посвідчує особу;
🔹 право на медичне страхування;
🔹 можливість безкоштовного догляду за дітьми у безкоштовному державному закладі;
🔹 право на роботу в Польщі;
🔹 право стати на облік у повітових бюро праці та бути визнаним безробітним або шукає роботу;
🔹 право займатися підприємницькою діяльністю на території Польщі на тих самих умовах, що й громадяни Польщі;
🔹 право на тимчасового опікуна для неповнолітніх громадян України, які проживають у Польщі без нагляду дорослих;
🔹 право на соціальні виплати, зазначене на сайті: https://klubnatura.pl/.../informacje-prawne-swiadczenia...
Dla każdego Ukraińca, który wjechał do Polski po 23 lutego 2022 r. w związku z wojną, najważniejsze jest zrobienie numeru PESEL ‼️
✅ Przedstawiamy zatem korzyści płynące z uzyskania numeru PESEL:
🔹 potwierdzenie tożsamości;
🔹 prawo do ubezpieczenia zdrowotnego;
🔹 możliwość do bezpłatnej opieki nad dzieckiem w bezpłatnej państwowej placówce;
🔹 prawo do wykonywania pracy w Polsce;
🔹 prawo do zarejestrowania się w powiatowych urzędach pracy i uznania za osobę bezrobotną albo poszukującą pracy;
🔹 prawo do podjęcia działalności gospodarczej na terytorium Polski na takich samych zasadach jak obywatele polscy;
🔹 prawo do opiekuna tymczasowego dla małoletnich obywateli Ukrainy przebywających w Polsce bez opieki osoby dorosłej;
🔹 prawo do świadczeń socjalnych, o których mowa jest na stronie: https://klubnatura.pl/.../informacje-prawne-swiadczenia...

.