ЗАГАЛЬНОДОСТУПНІ МАТЕРІАЛИ - OGÓLNODOSTĘPNE MATERIAŁY 


  1. Загальнодоступні матеріали для вивчення польської мови як іноземної - Ogólnodostępne materiały do nauki polskiego jako obcego 
2. Цей посібник допоможе вам порозумітися з поляками Podstawowy przewodnik po języku polskim dla osób z Ukrainy.