Olej palmowy – jak wpływa na zdrowie i środowisko?

Kobieta pracująca w przetwórni oleju palmowego

Olej palmowy ceniony za wszechstronność i wydajność produkcji jest również krytykowany za negatywny wpływ na środowisko i zdrowie. Czy rzeczywiście jest tak szkodliwy, jak się go przedstawia? Przyjrzyjmy się bliżej temu popularnemu olejowi roślinnemu i jego złożonemu oddziaływaniu na nas i naszą planetę.

Czym jest olej palmowy i gdzie go znajdziemy?

Olej palmowy to tłuszcz roślinny pozyskiwany z owoców palmy olejowej (Elaeis guineensis). Jest to najbardziej rozpowszechniony olej roślinny na świecie – stanowi około 40% globalnej produkcji olejów roślinnych. Jego popularność wynika z wysokiej wydajności upraw oraz wszechstronności zastosowań.

Olej palmowy znajdziemy w niezliczonych produktach codziennego użytku, takich jak:

 • Żywność przetworzona (ciastka, chipsy, margaryny, czekolady)
 • Kosmetyki (kremy, szampony, mydła)
 • Środki czystości (płyny do mycia naczyń, proszki do prania)
 • Biopaliwa

Szacuje się, że olej palmowy występuje w około 50% produktów dostępnych w supermarketach. Często ukrywa się pod różnymi nazwami na etykietach, co utrudnia konsumentom jego identyfikację. Warto zwrócić uwagę na takie określenia jak: olej z ziaren palmowych, stearynian palmy, gliceryna roślinna czy po prostu „olej roślinny”.

Wpływ oleju palmowego na zdrowie

Olej palmowy budzi kontrowersje nie tylko ze względu na kwestie środowiskowe, ale także zdrowotne. Jego wpływ na organizm człowieka nie jest jednoznaczny i zależy od wielu czynników.

Z jednej strony, olej palmowy jest bogatym źródłem witaminy E i karotenoidów, które mają właściwości antyoksydacyjne. Zawiera także kwas oleinowy, który może mieć korzystny wpływ na poziom cholesterolu. Nierafinowany czerwony olej palmowy jest szczególnie bogaty w składniki odżywcze.Z drugiej strony, olej palmowy zawiera dużo nasyconych kwasów tłuszczowych, których nadmierne spożycie może prowadzić do podwyższenia poziomu „złego” cholesterolu LDL.

Niektóre badania sugerują, że może to zwiększać ryzyko chorób sercowo-naczyniowych. Warto jednak zaznaczyć, że wpływ oleju palmowego na zdrowie serca jest mniejszy niż w przypadku tłuszczów trans, które często zastępuje w produktach spożywczych.

Kontrowersje budzi także obecność w rafinowanym oleju palmowym szkodliwych estrów kwasów tłuszczowych, które mogą uszkadzać DNA i przyczyniać się do rozwoju nowotworów. Jednak ilości tych związków w produktach spożywczych są zazwyczaj niewielkie.

Wpływ produkcji oleju palmowego na środowisko

Największe kontrowersje związane z olejem palmowym dotyczą jego wpływu na środowisko naturalne. Masowa produkcja tego surowca przyczynia się do wylesiania tropikalnych lasów deszczowych, szczególnie w Indonezji i Malezji, które odpowiadają za ponad 80% światowej produkcji

.Skala problemu jest ogromna:

 • Szacuje się, że od 1990 do 2008 roku pod uprawy palmy olejowej wycięto około 5,5 miliona hektarów lasów tropikalnych.
 • Co roku w samej Indonezji pod nowe plantacje przeznacza się około 500 000 hektarów.

Wylesianie ma katastrofalne skutki dla bioróżnorodności. Plantacje palmy olejowej wspierają zaledwie 20% gatunków zwierząt w porównaniu do lasów deszczowych. Zagrożone wyginięciem są m.in. orangutany, tygrysy sumatrzańskie i słonie borneańskie.

Produkcja oleju palmowego przyczynia się także do emisji gazów cieplarnianych. Wynika to nie tylko z wycinania lasów, ale także z osuszania torfowisk pod uprawy. Osuszone torfy uwalniają ogromne ilości dwutlenku węgla do atmosfery.

Społeczne aspekty produkcji oleju palmowego

Wpływ przemysłu oleju palmowego na lokalne społeczności jest złożony. Z jednej strony, sektor ten zapewnia zatrudnienie milionom ludzi w krajach rozwijających się. W Indonezji i Malezji około 4,5 miliona osób pracuje bezpośrednio przy produkcji oleju palmowego, a kolejne 11 milionów jest pośrednio zależnych od tego sektora.

Jednak rozwój plantacji często wiąże się z konfliktami o ziemię i łamaniem praw człowieka. Rdzenni mieszkańcy są często wypierani ze swoich terenów, tracąc dostęp do tradycyjnych źródeł utrzymania. W Indonezji odnotowano ponad 700 konfliktów związanych z przemysłem oleju palmowego.

Problemem są także warunki pracy na plantacjach. Raporty organizacji praw człowieka wskazują na przypadki pracy przymusowej, wykorzystywania dzieci i niebezpiecznych warunków pracy. Niestety, problemy te dotyczą nawet plantacji posiadających certyfikaty zrównoważonej produkcji.

Czy istnieje zrównoważona produkcja oleju palmowego?

W odpowiedzi na krytykę, przemysł oleju palmowego podjął próby wprowadzenia bardziej zrównoważonych praktyk. Najbardziej znaną inicjatywą jest Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO), organizacja certyfikująca olej palmowy produkowany zgodnie z określonymi standardami środowiskowymi i społecznymi.

Certyfikacja RSPO zakłada m.in.:

 • Zakaz wycinania lasów o wysokiej wartości przyrodniczej
 • Ochronę torfowisk
 • Poszanowanie praw lokalnych społeczności
 • Zakaz pracy przymusowej i wykorzystywania dzieci

Obecnie około 19% światowej produkcji oleju palmowego posiada certyfikat RSPO. Jednak skuteczność tej inicjatywy jest kwestionowana przez niektóre organizacje ekologiczne, które zarzucają jej zbyt łagodne kryteria i niedostateczną kontrolę.

Innym podejściem jest promowanie upraw palmy olejowej na terenach zdegradowanych, zamiast wycinania lasów pod nowe plantacje. Takie rozwiązanie mogłoby pogodzić rosnące zapotrzebowanie na olej palmowy z ochroną środowiska.

Alternatywy dla oleju palmowego

Biorąc pod uwagę kontrowersje związane z olejem palmowym, wiele firm i konsumentów poszukuje alternatyw. Jednak znalezienie idealnego zamiennika nie jest łatwe.Inne oleje roślinne, takie jak kokosowy, sojowy czy rzepakowy, mają znacznie niższą wydajność produkcji. Oznacza to, że zastąpienie oleju palmowego tymi olejami wymagałoby znacznie większych obszarów upraw, co mogłoby prowadzić do jeszcze większego wylesiania.

Przykładowo:

 • Palma olejowa produkuje około 4 tony oleju z hektara rocznie
 • Rzepak produkuje około 1 tonę oleju z hektara rocznie
 • Soja produkuje zaledwie 0,5 tony oleju z hektara rocznie

Ponadto, olej palmowy ma unikalne właściwości fizykochemiczne, które sprawiają, że trudno go zastąpić w wielu produktach. Jego półstały stan w temperaturze pokojowej i odporność na utlenianie są cenne dla przemysłu spożywczego i kosmetycznego.

Niektóre firmy eksperymentują z nowymi, zrównoważonymi źródłami tłuszczów, takimi jak oleje z alg czy drożdży. Jednak technologie te są wciąż w fazie rozwoju i nie mogą jeszcze konkurować z olejem palmowym pod względem skali produkcji i kosztów.

Jak świadomie podchodzić do oleju palmowego?

Jako konsumenci mamy wpływ na to, jak rozwija się przemysł oleju palmowego. Kilka wskazówek, jak podejść do tego tematu:

 1. Czytaj etykiety – zwracaj uwagę na obecność oleju palmowego w produktach. Pamiętaj, że może on występować pod różnymi nazwami.
 2. Wybieraj produkty z certyfikatem RSPO – mimo niedoskonałości, jest to obecnie najlepszy dostępny standard zrównoważonej produkcji.
 3. Ogranicz spożycie produktów przetworzonych – to nie tylko zdrowsze, ale także zmniejsza zapotrzebowanie na olej palmowy.
 4. Wspieraj firmy, które angażują się w zrównoważoną produkcję – coraz więcej marek zobowiązuje się do używania tylko certyfikowanego oleju palmowego lub poszukiwania alternatyw.
 5. Edukuj się i innych – poszerzaj swoją wiedzę na temat oleju palmowego i dziel się nią z innymi.

Pamiętaj jednak, że całkowite wyeliminowanie oleju palmowego z diety może nie być najlepszym rozwiązaniem. Ważniejsze jest wspieranie zrównoważonej produkcji i świadome wybory konsumenckie.

Przyszłość oleju palmowego

Przyszłość oleju palmowego stoi pod znakiem zapytania. Z jednej strony, globalne zapotrzebowanie na oleje roślinne wciąż rośnie. Szacuje się, że do 2050 roku wzrośnie ono o 46%. Olej palmowy, ze względu na swoją wydajność produkcji, będzie prawdopodobnie odgrywał kluczową rolę w zaspokajaniu tego popytu.

Z drugiej strony, rośnie presja na bardziej zrównoważoną produkcję. Unia Europejska planuje stopniowe wycofywanie oleju palmowego z biopaliw do 2030 roku. Coraz więcej krajów i firm zobowiązuje się do używania tylko certyfikowanego, zrównoważonego oleju palmowego.Kluczowe dla przyszłości oleju palmowego będą:

 • Rozwój technologii umożliwiających zwiększenie wydajności istniejących plantacji
 • Inwestycje w odtwarzanie zdegradowanych terenów pod nowe uprawy
 • Wzmocnienie systemów certyfikacji i kontroli
 • Badania nad alternatywnymi źródłami olejów roślinnych

Ostatecznie, przyszłość oleju palmowego zależy od znalezienia równowagi między potrzebami gospodarczymi, środowiskowymi i społecznymi. Wymaga to współpracy między producentami, rządami, organizacjami pozarządowymi i konsumentami.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back To Top